You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


สยองขวัญรถเก็บมนุษย์ 7

ราคาเต็ม: 70.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 60฿
ประเภท:  

เรื่องย่อ:
มีมนุษย์ที่ไม่มีใครต้องการแล้วไหมครับ?
รถบรรทุกสีดำที่มาเยือนเมืองที่มีความโลภครอบคลุม ชื่อของมันคือรถเก็บมนุษย์ เอ้า วันนี้เองก็มีเสียงใครกำลังกรีดร้องออกมาอยู่นะ... เรื่องสยองขวัญในเมืองสุดระทึก เล่มที่ 7!!

ประเภท
ประเภท HORROR

สินค้าที่คล้ายกัน