You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


เจ้าชายปีศาจบ้านโมโมจิ 11

ราคาเต็ม: 65.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 56฿
ประเภท:    

เรื่องย่อ:
ใจตรงกับอาโออิแล้ว มีความสุขได้ไม่นาน ร่างกายของฮิมาริเริ่มมีอาการผิดปกติตั้งแต่เริ่มฝันร้ายที่เสมือนจริง ขณะเดียวกัน นุเอะร่างดำได้ปรากฏตัวขึ้นจากส่วนลึกของบ้าน “บ้านโมโมจิมีนุเอะได้เพียงหนึ่งเดียว” คนที่มาท้ารบและเรียกอาโออิว่าตัวปลอม แท้จริงแล้วคือนุเอะรุ่นก่อน ....!?

ประเภท
ประเภท FANTASY
ประเภท LOVE ROMANTIC

สินค้าที่คล้ายกัน