You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


อาจารย์สุดที่เลิฟ Be in love with my home teacher 1

ราคาเต็ม: 90.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 77฿

เรื่องย่อ:
ก่อนที่จะสอบไฮสคูล โนโซมิตกหลุมรักโทโมยะอาจารย์สอนพิเศษที่บ้านที่อายุมากกว่า 2 ปีตั้งแต่แรกพบ→สารภาพรัก→ถูกเขาปฏิเสธง่ายๆ แต่หลังจากนั้นโนโซมิก็สอบเข้าโรงเรียนเดียวกับโทโมยะได้! โนโซมิไม่สามารถถอดใจจากโทโมยะที่ถึงเรื่องสอนจะโหดมากแต่จริงๆ แล้วใจดี จึงประกาศว่า "จะไม่ถอดใจจนกว่าจะทำให้โทโมยะชอบให้ได้"!? ความรักข้างเดียวที่มีต่อรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์สอนพิเศษสุดเย็นชาขนานแท้ เล่ม 1!

ประเภท
ประเภท LOVE ROMANTIC
ประเภท FANTASY

สินค้าที่คล้ายกัน