You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Pokémon โปเกมอน เจอร์นีย์ เรียนรู้เรื่องรูปทรงและสี + ปากกาลบได้

  • : 8859733200582
  • : ทั่วไป
  • : ซื้อแล้วได้ 8 บีพอยท์
ราคาเต็ม: 85.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 73฿

รายละเอียด:
เรียนรู้เรื่องรูปทรงและสี สนุกสนานกับตัวละคร Pokémon โปเกมอน เจอร์นีย์ ฝึกลากเส้นรูปทรงด้วยปากกาลบได้ เรียนรู้คำศัพท์เรื่องสี หนังสือพร้อมปากกา สามารถเขียนแล้วลบใหม่ได้หลายครั้ง หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา และส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์

จำนวนหน้า:
12

พร้อมปากกาลบได้ 

    

ประเภท
ประเภท เกมฝึกทักษะ
ประเภท เกร็ดความรู้

สินค้าที่คล้ายกัน