You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


เพราะเธอคือดอกไม้ในหัวใจ 8

ราคาเต็ม: 65.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 56฿
ประเภท:    

เรื่องย่อ:
ดูเหมือนสึบารุจะเกี่ยวข้องกับอดีตของยูสึรุ อีกทั้งสึบารุคนนั้นก็เข้าใกล้ฮานะมากขึ้นทีละนิด และแล้วช่วงเวลาอันสงบสุขของยูสึรุกับฮานะก็ค่อยๆ...? การได้พบพานและเวียนมาพบกันใหม่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเรื่องราวก็โยงไปถึงอดีตของยูสึรุ....?

ประเภท
ประเภท LOVE ROMANTIC
ประเภท DRAMA

สินค้าที่คล้ายกัน