You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


พันธนาการแห่งราชันย์กุหลาบ 10

ราคาเต็ม: 65.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 56฿
ประเภท:    

เรื่องย่อ:
….ในยุคกลางของอังกฤษ เป็นยุคของสงครามดอกกุหลาบ ในที่สุดริชาร์ดก็ได้ยอมรับในความปรารถนาของตัวเอง เมื่อกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดล้มป่วย ทั่วพระราชวังต่างตื่นตระหนก ทุกคนจะทำอย่างไรในสภาวะที่ต้องคำนึงถึง “อนาคตต่อจากนี้”....!? และความลับของร่างกายริชาร์ดที่ถูกกัดไม่ปล่อยนั้นจะถูกเปิดโปงหรือไม่!? ปลายทางของการทรยศและการสบถสาบานนั้น ริชาร์ดที่ได้ถือกำเนิดใหม่กำลังเริ่มรุกคืบ.... ดาร์คแฟนตาซีที่นำต้นแบบมาจาก “พระเจ้าริชาร์ดที่ 3” บทละครประวัติศาสตร์ของวิลเลียม เชคสเปียร์ เล่ม 10!

ประเภท
ประเภท LOVE ROMANTIC
ประเภท FANTASY

สินค้าที่คล้ายกัน