You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Peppa Pig พจนานุกรมวันที่แสนยุ่ง Busy Day Dictionary

ราคาเต็ม: 149.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 127฿

รายละเอียด:
Peppa Pig พจนานุกรมวันที่แสนยุ่ง Busy Day Dictionary เป๊ปป้ากับจอร์จมีหลายสิ่งที่ต้องทำ! ตั้งแต่แต่งตัว เล่นดนตรี เลือกอาชีพ และไปเที่ยวชายหาด มาร่วมสำรวจสถานการณ์ต่างๆ และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ มากมายในพจนานุกรมวันที่แสนยุ่งนี้กันเถอะ!
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

จำนวนหน้า:
24

ประเภท
ประเภท นิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

สินค้าที่คล้ายกัน