You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Peppa Pig นิทาน กล่องกาลเวลา The Time Capsule

  • : Entertainment One
  • : 9786160932900
  • : ทั่วไป
  • : ซื้อแล้วได้ 5 บีพอยท์
ราคาเต็ม: 55.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 47฿

รายละเอียด:
เป๊ปป้าและเพื่อนๆ กำลังจะไปฝังกล่องกาลเวลาเพื่อให้ผู้คนในอนาคตได้รู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกตน แต่พวกเธอจะได้เรียนรู้อะไรเมื่อขุดเจอกล่องจากอดีตใบหนึ่ง มาติดตามเรื่องราวแสนสนุก ในนิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) พร้อมภาพประกอบสุดน่ารัก
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

จำนวนหน้า:
24

ประเภท
ประเภท นิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

สินค้าที่คล้ายกัน