You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Peppa Pig เมืองมันฝรั่ง

  • : 8854654194880
  • : ทั่วไป
  • : 1 เล่มจบ
  • : ซื้อแล้วได้ 3 บีพอยท์
ราคาเต็ม: 35.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 30฿
ประเภท:    

รายละเอียด:
เป๊ปป้าและครอบครัวกำลังไปเที่ยวเมืองมันฝรั่ง สวนสนุกที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ น้องๆ มาติดตามเรื่องราวแสนสนุกที่เกิดขึ้นในเมืองมันฝรั่งกัน ในหนังสือนิทานระบายสี แล้วมาทำป้ายแขวนประตูกันด้วยนะ
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม CQ ความฉลาด ในการริเริ่มสร้างสรรค์

จำนวนหน้า:
16

ประเภท
ประเภท ระบายสี
ประเภท นิทาน

สินค้าที่คล้ายกัน