You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


ฝากฝันไว้ที่เสียงโคโตะ! 9

ราคาเต็ม: 55.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 47฿
ประเภท:  

เรื่องย่อ:
โอกาสไปยังต่างประเทศด้วยสมาชิกกลุ่มนี้ปีนี้ถือเป็นโอกาสแรกและโอกาสสุดท้ายแล้ว พวกจิกะทำการตัดสินใจใหม่อีกครั้ง จากนั้นก็ได้รวมตัวกันมาฝึกตอนเช้า และแล้วอาจารย์ทาคินามิก็ได้มาแจ้งพวกเขาว่าเลือกเพลงได้แล้ว ซึ่งเพลงนั้นเป็นเพลงที่ซาโตวะดีดเพื่อตั้งใจจะถ่ายทอดความรู้สึกของตนให้คุณแม่เมื่อในอดีต.... นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษมาที่ชมรมโคโตะของโรงเรียนโทคิเสะอีกด้วย!?

สินค้าที่คล้ายกัน