You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Peach girl next 7

ราคาเต็ม: 80.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 68฿

เรื่องย่อ:
ไคริไปจากบ้านที่อยู่ร่วมกับโมโมเพราะอยากจะช่วยเหลือมิซาโอะในการดูแลย่า โทจิเอาใจใส่โมโมที่ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ใหม่จากบาดแผลในใจที่เจ็บปวด แต่อยู่มาคืนหนึ่ง ทั้งสองคนก็จูบกัน....! และระยะห่างระหว่างโทจิกับโมโมก็ค่อยๆ ใกล้กันมากขึ้นผ่านการเลี้ยงดูมิยุ....!? โมโมจะแต่งงานกับโทจิจริงๆ หรือ!?

ใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี

 

ประเภท
ประเภท LOVE ROMANTIC

สินค้าที่คล้ายกัน