You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Peppa Pig นิทาน ดวงอาทิตย์ ทะเล และหิมะ Sun, Sea and Snow

ราคาเต็ม: 55.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 47฿

รายละเอียด:
เป๊ปป้าและเพื่อนๆ เดินทางท่องเที่ยวไปยังริมทะเล แต่มีหิมะปกคลุมเต็มไปหมด! พวกเขาจะยังเล่นสนุกริมทะเลท่ามกลางหิมะได้หรือไม่? มาติดตามเรื่องราวที่แสนสนุกในนิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) พร้อมภาพประกอบสุดน่ารัก!
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

จำนวนหน้า:
24

ประเภท
ประเภท นิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

สินค้าที่คล้ายกัน