You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


HOT WHEELS PRESS OUT AND PLAY สนุกกับโมเดลกระดาษรถซิ่งสุดเจ๋ง

ราคาเต็ม: 45.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 39฿

รายละเอียด:
ฮอตวีลส์ชวนน้องๆ มาสนุกกับโมเดลรถสุดเท่ แล้วมาแข่งกันให้สนุกไปเลย ในหนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ถ้าพร้อมแล้วก็มาทำโมเดลรถสุดเท่กันเลย
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ และส่งเสริม PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

จำนวนหน้า:
8

ประเภท
ประเภท ประดิษฐ์
ประเภท หนังสือเสริมทักษะสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

สินค้าที่คล้ายกัน