You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


FROZEN II หนทางยาวไกล A LONG WAY + กระเป๋าโฟรเซ่น

ราคาเต็ม: 99.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 90฿

รายละเอียด:
เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับแอนนา เอลซ่าและผองเพื่อน ในหนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) สนุกกับเกมปริศนา ?หมอกแห่งเวทมนตร์? งานประดิษฐ์ ?กระดานข่าว? ภาพระบายสีแสนสวย และกิจกรรมอีกมากมาย
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริม PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น และช่วยฝึกการสังเกต

จำนวนหน้า:
16

พร้อมกระเป๋าโฟรเซ่น

 

ประเภท
ประเภท เกมฝึกทักษะ
ประเภท ระบายสี

สินค้าที่คล้ายกัน