You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


FROZEN II หนทางยาวไกล A LONG WAY

ราคาเต็ม: 35.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 30฿

รายละเอียด:
เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับแอนนา เอลซ่าและผองเพื่อน ในหนังสือสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) สนุกกับเกมปริศนา ?หมอกแห่งเวทมนตร์? งานประดิษฐ์ ?กระดานข่าว? ภาพระบายสีแสนสวย และกิจกรรมอีกมากมาย
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริม PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น และช่วยฝึกการสังเกต
จำนวนหน้า:
16

ประเภท
ประเภท เกมฝึกทักษะ
ประเภท ระบายสี

สินค้าที่คล้ายกัน