You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Peppa Pig คำศัพท์ 100 คำแรกของเป๊ปป้า Peppa's First 100 Words

ราคาเต็ม: 55.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 47฿

รายละเอียด:
เรียนรู้คำศัพท์ 100 คำแรกไปกับเป๊ปป้าและจอร์จ ในหนังสือเสริมทักษะ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ความสนุกมากมายรออยู่ในเล่ม อาทิ ในบ้านของฉัน ในสวน ที่สวนสาธารณะ ถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้คำศัพท์กันเลย!
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทาง สติปัญญา ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

จำนวนหน้า:
16

 

ประเภท
ประเภท หนังสือเสริมทักษะสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)
ประเภท เรียนรู้คำศัพท์

สินค้าที่คล้ายกัน