You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


FROZEN II SPECIAL SEEKING Truth

ราคาเต็ม: 35.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 30฿

เรื่องย่อ:
ค้นหาความจริงไปพร้อมกับแอนนา เอลซ่า และผองเพื่อนในการผจญภัยที่แสนวิเศษ พร้อมเกมฝึกทักษะและภาพระบายสีสุดสวย แล้วมาประดิษฐ์กล่องโฟรเซ่นกันนะ
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญาส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

จำนวนหน้า:
16

ประเภท
ประเภท ระบายสี
ประเภท เกมฝึกทักษะ

สินค้าที่คล้ายกัน