You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Pokemon SUN&MOON โปเกมอน ระบายสีตามตัวเลข + สีน้ำและสติ๊กเกอร์

ราคาเต็ม: 89.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 76฿
ประเภท:  

เรื่องย่อ:
โปเกมอนชวนน้องๆ มาสนุกกับสมุดระบายสีตามตัวเลข ช่วยฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ พร้อมตารางการผสมสี ถ้าพร้อมแล้วก็มาระบายสีให้สุดฝีมือกันเลย!
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม IQ ความฉลาดทางสติปัญญา ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ และส่งเสริม PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น


จำนวนหน้า:
16

พร้อมสีน้ำและสติ๊กเกอร์

ประเภท
ประเภท ระบายสี

สินค้าที่คล้ายกัน