You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT ไซเบอร์ตรอนจู่โจม + สติ๊กเกอร์

ราคาเต็ม: 55.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 47฿

เรื่องย่อ:
เหล่าทรานส์ฟอร์เมอร์สชวนน้องๆ มาสนุกกับเรื่องราวการปกป้องโลก แล้วมาระบายสีให้สุดฝีมือ ในหนังสือ TRANSFORMERS THE LAST KNIGHT ไซเบอร์ตรอนจู่โจม พร้อมเกมการ์ดจับคู่ทรานส์ฟอร์เมอร์สสุดเท่ ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลย!
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น และส่งเสริม MQ ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม

จำนวนหน้า:
16

ฟรี! สติ๊กเกอร์มากกว่า 200 ชิ้น

ประเภท
ประเภท นิทาน
ประเภท ระบายสี
ประเภท สติ๊กเกอร์

สินค้าที่คล้ายกัน