You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


จิ้งจอกเย็นชากับสาวซ่าเทพจำเป็น 20

ราคาเต็ม: 50.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 43฿
ประเภท:    

เรื่องย่อ:
โทโมเอะได้รู้ถึงความสั้นของอายุขัยมนุษย์ การไหลเลื่อนของเวลาที่ต่างกันกับนานามิ... โทโมเอะจึงคิดคำตอบอย่างหนึ่งขึ้นมาสำหรับความกลัดกลุ้มนั้น ?ถ้าข้ากลายเป็นมนุษย์ เจ้าจะว่ายังไง?? โทโมเอะกับนานามิทะเลาะกันใหญ่โตเพราะ ?ยาที่ทำให้กลายเป็นมนุษย์?! นึกไม่ถึงเลยว่าวิธีที่โทโมเอะใช้คือ...!? ผลงานยอดฮิตเล่ม 20?

พร้อม BOOKMARK COLLECTION มีจำนวนจำกัด!

ประเภท
ประเภท FANTASY
ประเภท COMEDY

สินค้าที่คล้ายกัน