You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


FS40_Strawberry Shortcake: Berry Style + ชุดหนีบผม

ราคาเต็ม: 99.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 99฿

เรื่องย่อ:
มาสนุกกับการแต่งผมสไตล์หวานฉ่ำของสาวๆ เบอรี่ ในหนังสือ Berry Style เพลิดเพลินกับการระบายสีและเกมฝึกทักษะ แล้วมาประดิษฐ์กล่อง Berry Style กันนะ ถ้าพร้อมแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันเลย
หนังสือ Strawberry Shortcake: Berry Style ช่วยส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ และส่งเสริม PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

จำนวนหน้า:
16

พร้อมชุดหนีบผม

ประเภท
ประเภท เกมฝึกทักษะ
ประเภท ระบายสี

สินค้าที่คล้ายกัน