You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


FS40_สติ๊กเกอร์ท่องโลกแสนสนุก สารานุกรมสติ๊กเกอร์ฉบับย่อ -ยานพาหนะ-

ราคาเต็ม: 89.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 76฿

เรื่องย่อ:
ท่องโลกด้วยสติ๊กเกอร์แสนสนุกกับสารานุกรมฉบับย่อ ตะลุยนานาประเทศด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ สนุกกับเกร็ดความรู้และกิจกรรมเสริมทักษะ พร้อมสติ๊กเกอร์กว่า 150 ดวง!
หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม PQ ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น

จำนวนหน้า:
24

พร้อมสติ๊กเกอร์มากกว่า 150 ดวง!

ประเภท
ประเภท เกร็ดความรู้
ประเภท สติ๊กเกอร์

สินค้าที่คล้ายกัน