You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


หนังสือชุด Disney Reading in Adventures (Disney Princess) นิทานสำหรับเริ่มหัดอ่าน

ราคาเต็ม: 300.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 255฿

เรื่องย่อ:
หนังสือชุด Disney Reading in Adventures 10 เล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องราวที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปูทางให้ผู้เริ่มหัดอ่านกลายเป็นผู้รักการอ่านตลอดชีวิต เรื่องราวที่ขบขัน พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม และข้อความที่ช่วยส่งเสริมการอ่านได้ดีคือหัวใจสำคัญของหนังสือชุดสำหรับนักอ่านที่แบ่งเป็นระดับนี้
เหมาะสำหรับระดับประถมศึกษา (LEVEL 1)
นักอ่านที่ประสบความสำเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือผู้ใหญ่ที่รักและให้การสนับสนุนและร่วมอ่านหนังสือด้วยกันบ่อยๆ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต สนุกสนานกับการอ่านและการผจญภัยไปด้วยกันเลย

จำนวนหน้า:
16

หนังสือในชุดทั้ง 10 เล่มมาในรูปแบบ Boxset สวยงามน่าสะสม!

ประเภท
ประเภท นิทานสองภาษา (ไทย-อังกฤษ)

สินค้าที่คล้ายกัน