You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


เรื่องธรรมดาของโคอิโกะจัง 8

ราคาเต็ม: 80.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 68฿

เรื่องย่อ:
คนที่ยื่นมือเข้ามาหาในขณะที่ไอโกะกำลังสับสนวุ่นวายใจเรื่องความรักคือซึรุงิ โคอิโกะที่รู้ถึงความผิดปกติของทั้งสองคนถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ซึรุงิไม่ยอมตอบ โคอิโกะรู้ดีว่าปกติซึรุงิรักความถูกต้องและใจดีเหมือนเทวดา! รู้อยู่แล้วแต่ว่า ก็ยังคงเก็บความขุ่นมัวไว้ในใจ แล้วซึรุงิกับโคอิโกะที่ใกล้ถึงวันเกิดก็ไปออกเดทเลือกซื้อของขวัญให้กัน!

ใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี

ประเภท
ประเภท LOVE ROMANTIC

สินค้าที่คล้ายกัน