You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


รักลับๆ หลังเลิกเรียนของโอโตเมะ 1

ราคาเต็ม: 70.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 60฿
ประเภท:  

เรื่องย่อ:
อาจารย์นัตสึเมะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาดนิ่งเข้าถึงยาก โอโตเมะสาวงามผู้มีปมเรื่องภาษาอังกฤษได้ล่วงรู้ใบหน้าที่แท้จริงอันอ่อนโยนของอาจารย์ผู้ “รักสัตว์” จนวันหนึ่งเธอเริ่มหลงใหลอาจารย์ขึ้นมา.... เกิดเป็นจุดเริ่มต้นความรักต้องห้ามในโรงเรียน♡

ประเภท
ประเภท LOVE ROMANTIC

สินค้าที่คล้ายกัน