You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


ท่วงทำนองของการต่อสู้ 3

ราคาเต็ม: 80.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 68฿

เรื่องย่อ:
โยริโทโมะฉีกราชโองการของโมจิฮิโตะและประกาศว่าไม่มีความคิดต่อต้านตระกูลเฮย์ แต่พวกนักฆ่าก็ทำร้ายอย่างไม่สนใจ! เขาจึงตระหนักว่า "สายเลือดของเก็นจินั้นเป็นของที่จะทิ้งได้ด้วยความตาย" ยิ่งกว่านั้นคิโยซึเนะยังถูกทำร้าย เพราะไม่อยากให้คนสำคัญถูกทำร้ายไปมากกว่านี้ โยริโทโมะจึงตัดสินใจที่จะโค่นตระกูลเฮย์อย่างแน่วแน่
โยริโทโมะไปหาโอบะ คาเงจิกะโดยตั้งความหวังว่าจะยอมร่วมมือด้วยแต่กลับถูกพวกเขาหันดาบใส่ทั้งที่ยังเจรจากันไม่รู้เรื่อง!

ใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี

ประเภท
ประเภท ACTION
ประเภท FANTASY

สินค้าที่คล้ายกัน