You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Peppa Pig ลากเส้นต่อจุดตามตัวเลข 1-50

ราคาเต็ม: 35.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 30฿

รายละเอียด:
เป๊ปป้าและผองเพื่อนชวนน้องๆ มาลากเส้นต่อจุดตามตัวเลข 1-50 เพื่อทำภาพให้สมบูรณ์ มาฝึกนับตัวเลข พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ ถ้าพร้อมแล้วมาทดสอบความสามารถของน้องๆ กันเลย หนังสือเล่มนี้ช่วยส่งเสริม EQ ความฉลาดทางอารมณ์ และส่งเสริม CQ ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์

จำนวนหน้า:
16

ประเภท
ประเภท ระบายสี
ประเภท เกมฝึกทักษะ

สินค้าที่คล้ายกัน