You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


HONEY BITTER ฮันนี่ บิตเตอร์ 13

ราคาเต็ม: 65.00฿
ราคาหน้าเว็บ ลดเหลือ: 56฿
ประเภท:  

เรื่องย่อ:
ชุเกิดเหตุก่อการร้ายจับตัวประกันขึ้นที่ธีมพาร์ค ด้วยข้อเรียกร้องของกลุ่มทำให้ชุริและริกิต้องถูกแลกตัวกับตัวประกันที่เป็นคนธรรมดา เพื่อหยุดผู้นำกลุ่มก่อการร้าย ชิโด ไม่ให้พิพากษาลงโทษริกิ ชุริจึงเสี่ยงทำเรื่องอันตราย....

ประเภท
ประเภท LOVE ROMANTIC

สินค้าที่คล้ายกัน