ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Disney Princess 2020

ติดตามงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบงกช กิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อนี้

Moderator: P'Bly, พี่บี, b_kids

ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7965
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Disney Princess 2020

โพสต์ โดย พี่บี »

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Disney Princess 2020

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ


*ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-8077887#115 หรืออีเมล pb@bongkoch.com

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7965
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

Re: ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Disney Princess 2020

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท + กิฟต์เซ็ตเจ้าหญิงดิสนีย์ รวมมูลค่า 11,500 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ชวนากร พุทธวงค์
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.รุ้งรวีภรณ์ ชุ่มพรมราช

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท + กิฟต์เซ็ตเจ้าหญิงดิสนีย์ รวมมูลค่า 7,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.เฉลิมพล อังคะนาวิน
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท + กิฟต์เซ็ตเจ้าหญิงดิสนีย์ รวมมูลค่า 4,300 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.ธารธาราธิป ธนะปัทม์

รางวัลที่ 4 เต็นท์เจ้าหญิงดิสนีย์ (กลุ่มอายุละ 5 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.กิตติภูมิฐ์ ทาทอง
2 ด.ช.พิชญะ ศรีประพันธ์
3 ด.ญ.กานต์พิชชา นนทมาลย์
4 ด.ญ.ปิ่นสุดา ณ พัทลุง
5 ด.ญ.รดา อินทรเนตร
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.พานุพงศ์ ช้างแก้ว
2 ด.ช.ภานุพันธ์ แสนทำพล
3 ด.ญ.กรณ์ณัฐษา รุ่งสนธยานนท์
4 ด.ญ.กุศลิน ประเสริฐสังข์
5 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี

รางวัลที่ 5 สเกตบอร์ดเจ้าหญิงดิสนีย์ (กลุ่มอายุละ 5 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ณัฐดนัย ประเสริฐสังข์
2 ด.ช.ภาณุทัศน์ ศรีมันตะ
3 ด.ญ.ดาวประกาย สุขสำราญจิตต์
4 ด.ญ.ปฐมาวดี เนื่องปถม
5 ด.ญ.พิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.ธิดารัตน์ พ่วงแพร
2 ด.ญ.พรพิชา เมืองรอด
3 ด.ญ.ภูชิตา จำปากุล
4 ด.ญ.รัชนก จันทะโคตร
5 ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง

รางวัลที่ 6 กระเป๋าสะพาย + ตุ๊กตาผ้านุ่มเจ้าหญิงดิสนีย์ (กลุ่มอายุละ 5 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.กรณ์ญาฎา สุทิวงค์
2 ด.ญ.พิชามณญ์ มั่นต่อ
3 ด.ญ.ภัทรนันท์ สุวรรณศรี
4 ด.ญ.วิรินทร์ สุขธงไชยกูล
5 ด.ญ.อักษราภัค ภูผา
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.นรกมล ทองอนันต์
2 ด.ญ.ปัญจรัตน์ นนทมาลย์
3 ด.ญ.พ้องพิชญ์ จินตพยุงกุล
4 ด.ญ.มนัชชา กลิ่นหอม
5 ด.ญ.วิกัญญา อานุษเกต
แนบไฟล์
dp2020contest01s.jpg
dp2020contest01s.jpg (1.3 MiB) Viewed 1211 times

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7965
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

Re: ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Disney Princess 2020

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 7 ตุ๊กตาเจ้าหญิงดิสนีย์ (กลุ่มอายุละ 7 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ชนันท์ณรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
2 ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร
3 ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ทาทอง
4 ด.ญ.ณัฐณิชา รุ่งเรือง
5 ด.ญ.ธีรารัตน์ ยุวพงษ์รัตน์
6 ด.ญ.ปวีณ์สุดา จันทนฤกษ์
7 ด.ญ.สมิตญา สมบุญโต
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
2 ด.ญ.ชัชชญา จันทร์พิภพ
3 ด.ญ.ชาคริยา พุทธวงค์
4 ด.ญ.ปิติชานันท์ รุญรักษา
5 ด.ญ.ภัทรภร พ่วงแม่กลอง
6 ด.ญ.ภากรพิมพ์ ซินเลี่ยมทอง
7 ด.ญ.อัญญาดา เครือศุภมาส
รางวัลที่ 8 Music Set หรือจิ๊กซอว์ 2 มิติเจ้าหญิงดิสนีย์ (กลุ่มอายุละ 12 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ณัชพล ทั่งศรี
2 ด.ช.ธนดล จันทะยุทธ
3 ด.ช.พรหมพิริยะ วิเศษบุปผากุล
4 ด.ช.สิปปภัทร ประเสริฐสังข์
5 ด.ญ.กชพร เนตร์มณี
6 ด.ญ.กัณฐิกา อิทธิวรรณพงศ์
7 ด.ญ.กันต์ชญานิศ กิจรุ่งไพบูลย์
8 ด.ญ.ขวัญชนก ใจหล้า
9 ด.ญ.ณัฐสินี ศรีณัฐวัฒน์
10 ด.ญ.เบญจพร ชาญโลหะการกิจ
11 ด.ญ.ลัลล์ลลิล วงศ์ธุวานนท์
12 ด.ญ.อภินันทนี รุ่งสุริยากรณ์
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.กรรวี ตระการรัตนกุล
2 ด.ช.ภาคิน เผยศิริ
3 ด.ช.ศิวเมศว์ พูลสวัสดิ์
4 ด.ญ.กันติชา ทั่งศรี
5 ด.ญ.ญาณภาส หลิว
6 ด.ญ.ณัฐนิชา จันทร
7 ด.ญ.พิชามญชุ์ รัตนภิญโญกุล
8 ด.ญ.มณิสรา สุวรรณ
9 ด.ญ.อริญรดา แสนวรางกุล
10 ด.ญ.อิฐิญา อู๋ไพจิตร
11 ด.ญ.อิสรีย์ ไพบูลย์บุษราคัม
12 ด.ญ.เอมมี่ลู อรนลิล ดิวกวิด
รางวัลที่ 9 ชุดหนังสือเจ้าหญิงดิสนีย์ (กลุ่มอายุละ 10 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ
2 ด.ญ.จุฑามาศ งามวงศ์
3 ด.ญ.ธัญชนก ไสไทย
4 ด.ญ.นราวดี พุ่มพวง
5 ด.ญ.บุณยานุช เอื้อดิเรกฤทธิ์
6 ด.ญ.ปภัสรา ศรีมันตะ
7 ด.ญ.พิมพ์ชนา จิรภิรมย์โภคิน
8 ด.ญ.พิมพ์ญาดา รักชาติ
9 ด.ญ.ศุภิสรา สังข์สาคร
10 ด.ญ.สุณิชา สอนคุ้ม
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์
2 ด.ช.ธีรภัทร หนองเหล็ก
3 ด.ญ.กัญทิมา เพชรรัตน์
4 ด.ญ.ณัฐกาญ โนพันธุ์
5 ด.ญ.ณัฐวรา เสนวิรัช
6 ด.ญ.นารีรัตน์ แซ่ซิ้ม
7 ด.ญ.วรัชยา หัวใจฉ่ำ
8 ด.ญ.สมิตานัน สมบุญโต
9 ด.ญ.อรญา กิ่งใบสมบูรณ์
10 ด.ญ.อัญมณี รอดมา
รางวัลขอบคุณที่ร่วมสนุก กิฟต์เซ็ต FABER-CASTELL (กลุ่มอายุละ 50 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.จิระพัฒน์ เจริญสุข
2 ด.ช.ชนาธิป ชัยชนะ
3 ด.ช.ลุตฟี ซิมะเละ
4 ด.ญ.กณิกนันต์ จันทรพิทักษ์
5 ด.ญ.กรวรรณ เกียรติสมวงศ์
6 ด.ญ.กฤตภรณ์ พยัคฆชาติ
7 ด.ญ.กัญจน์ณิชา ดิฐกุลวิวัฒน์
8 ด.ญ.กัญญาวีร์ ดิฐกุลวิวัฒน์
9 ด.ญ.จรรยาสิริ อ่อนมณี
10 ด.ญ.จิตราภา สุวรรณเทศ
11 ด.ญ.จิรัชยา กลิ่นมาลา
12 ด.ญ.จิราพัชร จันทร์เกษ
13 ด.ญ.ชญาจ์ณิณล์ จองสุรียภาส
14 ด.ญ.ชนากานต์ การบรรจง
15 ด.ญ.ชนิสรา ศรีโปดก
16 ด.ญ.ชวัลนุช เกินอาษา
17 ด.ญ.ฐิตารีย์ บุญมี
18 ด.ญ.ณัฐณิชา ยมพินิจ
19 ด.ญ.ณิชญา กัญญาวารี
20 ด.ญ.ตรีชญา หาญสวัสดิ์
21 ด.ญ.ธนภร ประเสริฐ
22 ด.ญ.ธัญชิตา นครรวย
23 ด.ญ.ธัญญ์พิชชา ศิริวิโรจน์
24 ด.ญ.ธัญสิริน คงสา
25 ด.ญ.ธันยพัฒน์ เลิศวรสิริกุล
26 ด.ญ.ธิดาวัลย์ นุดประเสริฐ
27 ด.ญ.ใบหม่อน อร่ามแสงจันทร์
28 ด.ญ.ประภัสสร โสภณ
29 ด.ญ.ปัสสัทธิ ปิยะภาณี
30 ด.ญ.ปาณิสรา ฐาปนวรเกียรติ
31 ด.ญ.ปานชีวา เศวตวงษ์
32 ด.ญ.ปารีณา เพื่อไทย
33 ด.ญ.ไปรยา บุญอุ้ม
34 ด.ญ.พชรพร สิทธิยศสมบัติ
35 ด.ญ.พรชนิตว์ โชติช่วง
36 ด.ญ.พรสินี อุณหสูตร
37 ด.ญ.พิชชาภา ทั่งศรี
38 ด.ญ.พิมพ์ลดา นิธิกุลจิรวงศ์
39 ด.ญ.พีรภัทรา รักษาพุทธ
40 ด.ญ.ภิญญามาศ มะลิ
41 ด.ญ.รอนด้า ไวท์เฮด
42 ด.ญ.รินรฎา รัตนวัน
43 ด.ญ.รินรดา จินจุฑารัชยา
44 ด.ญ.รินรดา ธัญวงศ์
45 ด.ญ.ลัลล์ลลิล สารเถื่อนแก้ว
46 ด.ญ.สุจิตรา โพธิ์เพชร
47 ด.ญ.สุชาดา แสงทั่ง
48 ด.ญ.อรปรีญา ละบี่
49 ด.ญ.อลิชา ทินบุตร
50 ด.ญ.อูลยา ซิมะเละ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.จักรพรรดิ์ ภูผา
2 ด.ช.ชัยบูรณ์ จิระประเสริฐ
3 ด.ช.ณัฐวุฒิ มีสัตย์
4 ด.ช.ทวีวัฒน์ แสนดี
5 ด.ช.พิสิทธิ์ บุญมี
6 ด.ช.มูฮัมหมัดฟาอีส กาเกาะ
7 ด.ช.ละฟ้า ดีสา
8 ด.ช.วีรพล ชัยงาม
9 ด.ช.อานุภาพ บันบรรจง
10 ด.ญ.เกวลิน ณัชชา จอส
11 ด.ญ.ขวัญจิรา เปล่งศิลป์
12 ด.ญ.จารุณี ไสยสาลี
13 ด.ญ.จิรา ดีสา
14 ด.ญ.จุฑาทิพ กลิ่นพุทธรักษา
15 ด.ญ.เจอร์นีย์ มิเชล ฟันเดอร์กอย
16 ด.ญ.ชัญญา เจริญสิทธิศิริ
17 ด.ญ.ชุติมา เนื่องปถม
18 ด.ญ.ฐานิตา แซ่โค้ว์
19 ด.ญ.ณพัชญา พินิจมนตรี
20 ด.ญ.ณภัทรภร กลิ่นสุวรรณ
21 ด.ญ.ณัฏฐธิดา กุลกาลยืนยง
22 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์
23 ด.ญ.ณัฐฐา คำภารักษ์
24 ด.ญ.ณัฐนรี กิ่งกัลยา
25 ด.ญ.ทัศนภัทร ผะเดียงฉันท์
26 ด.ญ.ธันยากานต์ นิธิกุลจิรวงศ์
27 ด.ญ.นภัสสร มะลีลี
28 ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง
29 ด.ญ.ปัญญริสา อาจพงษา
30 ด.ญ.ปารวีร์ รักษาพุทธ
31 ด.ญ.ปุญญวีร์ กำปาน
32 ด.ญ.พรปวีณ์ ธีระภาพวงศ์
33 ด.ญ.พลอยสุรีย์ มาสินกูล
34 ด.ญ.รินลดา กลีบพิพัฒน์
35 ด.ญ.วณิชยา ไชยพิเดช
36 ด.ญ.วรัญญา กันแก้ว
37 ด.ญ.วรินทร โกมลศรี
38 ด.ญ.วิภาดา โพธิ์ทองดี
39 ด.ญ.ศศิณิศ สุวรรณสุขกุล
40 ด.ญ.ศิริรัตน์ ธเนศวรสุวรรณ
41 ด.ญ.สตรีรัตน์ แซ่ลี
42 ด.ญ.สรวงสุดา สวัสดิมงคล
43 ด.ญ.สุชภาดา คำรามพล
44 ด.ญ.สุดา แซ่สง
45 ด.ญ.สุรัตนาวีร์ ใจมั่นคง
46 ด.ญ.อรชัญญา รอดมา
47 ด.ญ.อรอุมา แสนสุข
48 ด.ญ.อารยา แซ่ลี
49 ด.ญ.อิสรีย ทุมสิงห์
50 ด.ญ.เอื้อมขวัญ ลาภปัญญา
แนบไฟล์
dp2020contest02s.jpg
dp2020contest02s.jpg (1.14 MiB) Viewed 1211 times

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “Events & Activities”