ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Barbie 2019

ติดตามงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบงกช กิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อนี้

Moderator: P'Bly, พี่บี, b_kids

ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7870
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Barbie 2019

โพสต์ โดย พี่บี »

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Barbie 2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ


? ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1-3 กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนมาทางอีเมล pb@bongkoch.com เพื่อติดต่อรับรางวัล
? ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 5 กรุณาระบุขนาดเท้าเป็นเซนติเมตรหรือระบุขนาดรองเท้ามาทางอีเมล pb@bongkoch.com

*ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วันทำการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-8077887#115 หรืออีเมล pb@bongkoch.com
แนบไฟล์
bbcontest20191s.jpg
bbcontest20191s.jpg (1.16 MiB) Viewed 4995 times
bbcontest20192s.jpg
bbcontest20192s.jpg (764.07 KiB) Viewed 4995 times

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7870
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Barbie 2019

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท + กิฟต์เซ็ตบาร์บี้ รวมมูลค่า 22,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.กฤติธี แอ่นสาว

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ภัทรายุทธ ภาคุณ

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท + กิฟต์เซ็ตบาร์บี้ รวมมูลค่า 12,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ธนัชยาณันย์ ผึ่งผาย

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.อรชพร จงสุข

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท + กิฟต์เซ็ตบาร์บี้ รวมมูลค่า 8,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ พิศรูป

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.มนัชชา กลิ่นหอม

รางวัลที่ 4 ตุ๊กตาบาร์บี้ SPY SQUAD & Gift Voucher เสื้อผ้าบาร์บี้ รวมมูลค่า 18,500 บาท (กลุ่มอายุละ 5 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ฐิติชญา ธิติวิรัตน์
2 ด.ญ.นิทิศา โทบุตร์
3 ด.ญ.ปิยะนุช ศรีคัตตะนะพรม
4 ด.ญ.โศภิษฐา สุวรรณลิขิต
5 ด.ญ.อลิสรา บุนนาค
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
2 ด.ญ.กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ
3 ด.ญ.ซิซีเลีย เฮลส์วิค
4 ด.ญ.ญาณัฏฐ์ วัฒนากร
5 ด.ญ.เปรมสินี กุลอำพล
รางวัลที่ 5 รองเท้าบาร์บี้ (คละแบบ คละลาย) & Barbie Magnetic Doll แต่งตัวตุ๊กตาบาร์บี้ รวมมูลค่า 6,500 บาท (กลุ่มอายุละ 3 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ชพิมพ์พัฒน์ กาวิละพันธ์
2 ด.ญ.พิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี
3 ด.ญ.ภัคลัญชญ์ จิตต์เจการ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.พชรพร อารีสวัสดิ์
2 ด.ญ.รัชนก จันทะโคตร
3 ด.ญ.ศิระภัสสร ชมผล
รางวัลที่ 6 บาร์บี้ Hair Stylist Set & ตุ๊กตาบาร์บี้ mini (คละแบบ คละลาย) รวมมูลค่า 14,000 บาท (กลุ่มอายุละ 12 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ณัฐนันท์ ชมผล
2 ด.ช.ภูผา ศุภารักษ์สืบวงศ์
3 ด.ญ.ณัฏฐ์พัชร์ เดือนเพ็ญศรี
4 ด.ญ.เนสิตา สวัสดินาค
5 ด.ญ.ปภัสรา ศรีมันตะ
6 ด.ญ.ฟินิกซ์ โตบันลือภพ
7 ด.ญ.ลัลล์ลลิล วงศ์ธุวานนท์
8 ด.ญ.วรัชธร อัจฉราวรรณ์
9 ด.ญ.ศรัชญากานต์ แก้วชลคราม
10 ด.ญ.ศิพิมพ์ ธิติลักษณ์
11 ด.ญ.สุณัฏฐา ลีลาลาวัณย์
12 ด.ญ.อูลยา ซิมะเละ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ประกาศิต พิศรูป
2 ด.ญ.กัญญาพัชร อ่อนนิ่ม
3 ด.ญ.กัลยารัตน์ อุกอาจ
4 ด.ญ.ชลลดา ฝ่ายทะแสง
5 ด.ญ.นภษภร ศักดิ์ทอง
6 ด.ญ.บุษกร ซ่อนกลิ่น
7 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ สุขป้อง
8 ด.ญ.อชิรญา อัตถศาสตร์
9 ด.ญ.อนัญญา อนุวรรณะวิภาค
10 ด.ญ.อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์
11 ด.ญ.อารยา พันธุ์แพง
12 ด.ญ.อิสรีย์ญา แตงเกิด
รางวัลที่ 7 กระเป๋าบาร์บี้ รวมมูลค่า 5,600 บาท (กลุ่มอายุละ 10 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ธนกร คงเซ่ง
2 ด.ช.พิสิษฐ์ มาศทอง
3 ด.ช.ภาณุทัศน์ ศรีมันตะ
4 ด.ช.ลุตฟี ซิมะเละ
5 ด.ญ.จิรัชญา ดิษพงศ์
6 ด.ญ.จุลดา อังศุสิงห์
7 ด.ญ.ฐนินันท์ เมธาวีรวงศ์
8 ด.ญ.ปฐมาวดี เนื่องปถม
9 ด.ญ.ปัญยพัชร์ โสภณรัตนโภคิน
10 ด.ญ.ปุญญิศา เอี่ยมสร้อย
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.โชติภณ สระแก้ว
2 ด.ญ.ชนมน สุนทรจามร
3 ด.ญ.ชุติญา ปาณะจำนงค์
4 ด.ญ.ณัฐภากัญญ์ ดำรงศรวิบูลย์
5 ด.ญ.ปุญญิศา สดใส
6 ด.ญ.พิชญ์ณัชชา ประทุมานนท์
7 ด.ญ.โพยมราศรี กลุดา
8 ด.ญ.ภิมวรีย์ ดวงแดง
9 ด.ญ.สุวิชาดา จันทร์เป็ง
10 ด.ญ.อรจิรา กองแก้ว
รางวัลที่ 8 คุกกี้บาร์บี้ในตู้เสื้อผ้า & คุกกี้บาร์บี้ในกล่องเหล็ก รวมมูลค่า 4,700 บาท (กลุ่มอายุละ 10 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ญาณัจฉมณช์ เศรษฐศิริบุญญา
2 ด.ญ.ฑิมาพร ศักดิ์สุรรักษ์
3 ด.ญ.ณัฏฐกมล ประการกิจ
4 ด.ญ.ธนวรรณ เชาว์ทอง
5 ด.ญ.นันท์นภัส อนันตพิพัฒน์
6 ด.ญ.นูรุลอีมาน สะไร
7 ด.ญ.พิชญา สินไพบูลย์
8 ด.ญ.พิมพ์พาขวัญ โคกระบินทร์
9 ด.ญ.วิรินทร์ สุขธงไชยกุล
10 ด.ญ.สิริบุญญกร ทองเจริญ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ไชยวัฒน์ อัศวสุคนธ์
2 ด.ญ.กัญญณัท งามจรัสธรรม
3 ด.ญ.ชญานิตฐ์ พิมกิ
4 ด.ญ.ณัฐณิชา กาพล
5 ด.ญ.ธิติมา ไชยนุต
6 ด.ญ.เบญจพร เชื้อทอง
7 ด.ญ.ปวริศา โจว
8 ด.ญ.พัทธ์ธีรา สูงสูงเนิน
9 ด.ญ.มณีกานต์ ค้างคง
10 ด.ญ.สุชาสินี วารเลิศ
รางวัลที่ 9 ชุดสีและเครื่องเขียน Faber-Castell & กระเป๋าเครื่องเขียน รวมมูลค่า 36,000 บาท (กลุ่มอายุละ 50 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.กอบุญ หวังพรพระ
2 ด.ญ.กัญชิสา มนทองเพิ่ม
3 ด.ญ.กัญญาภรณ์ วรรณวาส
4 ด.ญ.กันต์ชญานิศ กิจรุ่งไพบูลย์
5 ด.ญ.กันต์ฤทัย เลิศอริยธนากุล
6 ด.ญ.กาญจน์พิชญา แก้วไสย์
7 ด.ญ.กานต์พิชชา นนทมาลย์
8 ด.ญ.จิตสิรินธ์ มาตย์สาลี
9 ด.ญ.จิรปรียา เร็คเชี่ยน
10 ด.ญ.จิรัชญา จันแดง
11 ด.ญ.เจอร์นีย์ มิเชล ฟันเดอร์กอย
12 ด.ญ.ชญาณ์นันท์ สาตราวาหะ
13 ด.ญ.ชวิศา สิงห์ฆาฬะ
14 ด.ญ.ชัญญานุช บัวโพช
15 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มิ่งแนน
16 ด.ญ.ซอฟีญ่า เจ๊ะอีแต
17 ด.ญ.ซาฟีรีณ มีมะ
18 ด.ญ.ฐิตา อรุณดี
19 ด.ญ.ณปภัสสร หาญณรงค์
20 ด.ญ.ณภัทธิรา บุญสุข
21 ด.ญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สงวน
22 ด.ญ.ณัฐรดา พัฒนจร
23 ด.ญ.ณัฐสินี ศรีณัฐวัฒน์
24 ด.ญ.ณิชานันท์ อ่ำเกษม
25 ด.ญ.ธัญญ์พิชชา ศิริวิโรจน์
26 ด.ญ.ธันยพัฒน์ เลิศวรสิริกุล
27 ด.ญ.ธีรภา สีขาว
28 ด.ญ.นาราชา วันทาวงค์
29 ด.ญ.ปรียนิตย์ โศภิษฐ์ประภา
30 ด.ญ.ปัณฑารีย์ การบรรจง
31 ด.ญ.ปาณิสรา หล่อทรัพย์คง
32 ด.ญ.พนิตพิชา สุขสำราญ
33 ด.ญ.พริมา อาภาภิรม
34 ด.ญ.พสิษฐ์ตา ศิริมั่น
35 ด.ญ.พัชราภรณ์ เสียงตรง
36 ด.ญ.พิชญ์สินี ขำชนะ
37 ด.ญ.พิชญ์สินี อินทรกำเนิด
38 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ทองเจือฐิติโชติ
39 ด.ญ.ภูริชญา รุ่งเรือง
40 ด.ญ.มัณฑนากรณ์ พรมมา
41 ด.ญ.ยูริมาศ นนทผล
42 ด.ญ.รมณภัทร มีเกิด
43 ด.ญ.วรรณวณัช เหมืองอินต๊ะ
44 ด.ญ.ศุภกานต์ รอยกุลเจริญ
45 ด.ญ.สิปปราณ โพชาคม
46 ด.ญ.อนัญญา วงศานันท์
47 ด.ญ.อภินันทนี รุ่งสุริยากรณ์
48 ด.ญ.อริศรา อาจสมดี
49 ด.ญ.อลีนา ทรงนาศึก
50 ด.ญ.อิงค์สุมญชุ์ พิทยวรเจริญ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.จักรพรรดิ์ ภูผา
2 ด.ช.ชนะวุฒ พัฒน์กิจ
3 ด.ช.ชินคึน ลี
4 ด.ช.นพรุจ จั้นพลแสน
5 ด.ช.ศุกานดา ยามาซิ
6 ด.ช.สุขธัช กลิ่นสุวรรณ
7 ด.ช.เอกธนตนันท์ แตงเกิด
8 ด.ญ. กรณ์ณัฐษา รุ่งสนธยานนท์
9 ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ ศิลปวงษา
10 ด.ญ.กุลชณัฐ กิดาการวรวงศ์
11 ด.ญ.คณภรณ์ อ่อนพรม
12 ด.ญ.จุฑาทิพ กลิ่นพุทธรักษา
13 ด.ญ.ณพัศชา วงค์สีไส
14 ด.ญ.ณรณัฏฐ์ อนันทนาธารณ์
15 ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข
16 ด.ญ.ณัฐวรา เสนวิรัช
17 ด.ญ.ดล กลิ่นเสาวคนธ์
18 ด.ญ.ต้องตะวัน แย้มไสย
19 ด.ญ.ธนวรรณ ผิวขาว
20 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ธิติวิรัตน์
21 ด.ญ.ธิดารัตน์ พ่วงแพร
22 ด.ญ.นิธิกานต์ ไกยราช
23 ด.ญ.ปทิตตา อยู่จงดี
24 ด.ญ.ปัณณธร ตั้งสกุล
25 ด.ญ.ปารวีร์ รักษาพุทธ
26 ด.ญ.พรสินี ชูหนู
27 ด.ญ.พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี
28 ด.ญ.พิมพ์ ไชยะกุล
29 ด.ญ.พิมพ์ณดา ปรมัตถผล
30 ด.ญ.พิมพ์นภา จงสิน
31 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี
32 ด.ญ.ภัทร์ธณิตา ตู้จินดา
33 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ กรรณิกากลาง
34 ด.ญ.มณิสรา สุวรรณ
35 ด.ญ.มีคณา ประมาณ
36 ด.ญ.ศตพร จันจิตร
37 ด.ญ.ศุทธินี อินสว่าง
38 ด.ญ.ศุภน์พัชยาค์ เชี่ยวชาญชูกุล
39 ด.ญ.สาธิตา ถาวรพันธ์
40 ด.ญ.สุชญา บุญประชา
41 ด.ญ.สุดารัตน์ ใสยะ
42 ด.ญ.สุภัคนันท์ ศักดิ์เสรีกุล
43 ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง
44 ด.ญ.อชิรญาณ์ คงเกตุแก้ว
45 ด.ญ.อนัญญพร แสนหลวงอินทร์
46 ด.ญ.อรจิรา บุตรวงษ์
47 ด.ญ.ออมทอง วัฒนาเพิ่มพูล
48 ด.ญ.อัมพาพันธุ์ แจ่มพันธ์
49 ด.ญ.เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์
50 ด.ญ.ฮุสนา ซิมะเละ
รางวัลขอบคุณที่ร่วมสนุก ชุดหนังสือบงกชคิดส์ รวมมูลค่า 23,000 บาท (กลุ่มอายุละ 50 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.กันต์ภวัต ตาลประเสริฐ
2 ด.ช.ธนวัฒน์ สรฤทธิ์
3 ด.ญ.กมลณธหรดา สระเศษ
4 ด.ญ.กฤตภรณ์ พยัคฆชาติ
5 ด.ญ.กอร์ญ่า ตันจาตุรนต์
6 ด.ญ.กัญพัชญ์ เสาร์วงศ์
7 ด.ญ.กานต์ธิดา พิมพ์วิชัย
8 ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ
9 ด.ญ.ไขนภา ทองโคตร
10 ด.ญ.จันทร์จำรัส ฉัตรตะวัน
11 ด.ญ.จันศกานต์ เข็มประสิทธิ์
12 ด.ญ.ชลลดา บุญโสภา
13 ด.ญ.ชลลดา โรจน์บวรวิทยา
14 ด.ญ.เชิญพร ศรีโคตร
15 ด.ญ.ญาณิศา พุ่มชะเอม
16 ด.ญ.ญารินดา แสวงดี
17 ด.ญ.ณัชชา โพธิ์ทอง
18 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ไชยรงศรี
19 ด.ญ.ณัฐณิชา งอกงาม
20 ด.ญ.ณัฐณิชาฎา บุญผาลา
21 ด.ญ.ตรีชฎาพร พลอามาตย์
22 ด.ญ.ธนัชญา ไทยกลาง
23 ด.ญ.ธนัญญา ใจดี
24 ด.ญ.ธิติมา การบรรจง
25 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ทอง
26 ด.ญ.เบญจพร ชาญโลหะภารกิจ
27 ด.ญ.ปัญญานุช ขลิบเงิน
28 ด.ญ.ปัณชญา วงษ์เกษม
29 ด.ญ.ปัณฑิตา กองณรงค์
30 ด.ญ.พริชาญา บุปผาไชย
31 ด.ญ.พัชรมณีรัตน์ ทัดเที่ยง
32 ด.ญ.ฟลอร่า มัสซาโร
33 ด.ญ.ภัททิยา ศุภกิจ
34 ด.ญ.ภัทรธิดา พนาจันทร์
35 ด.ญ.ภัทรภร ชั้นอินทร์งาม
36 ด.ญ.มนัสนันท์ จรรยาวรโสภณ
37 ด.ญ.วิมพิฌา เกตุแจ้
38 ด.ญ.วิวิศนา พรหมจันทร์
39 ด.ญ.ศิริภา มิ่งขวัญ
40 ด.ญ.สร้อยเงิน สร้างสวน
41 ด.ญ.สลิลลานนา พูลลาภ
42 ด.ญ.สวิตตา พจณะเดช
43 ด.ญ.สิริกัญญา วีระศร
44 ด.ญ.สุทธิธาดา พิมพ์ศรี
45 ด.ญ.สุธินี สาระโป
46 ด.ญ.สุภาวิณี จำปาดี
47 ด.ญ.อรจิรา ไชยราชา
48 ด.ญ.อรินท์ญา วงศานันท์
49 ด.ญ.อัญรินทร์ ขันทอง
50 ด.ญ.อิศราภรณ์ ดารา
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์
2 ด.ช.ปุญญณัฐ นุ่มนวล
3 ด.ช.สิรดนัย ศรีสวัสดิ์
4 ด.ช.อัควินทร์ บุตรวิไล
5 ด.ญ.กมลวรรณ ศรีเจริญ
6 ด.ญ.กรรณิการ์ จิ๋วเข็ม
7 ด.ญ.กวินธิดา ไชยรักษ์
8 ด.ญ.เกศกัญญา กลิ่นพุทธรักษา
9 ด.ญ.จงจินต์ บำเรอหน่อทหาร
10 ด.ญ.จิตติมา วงค์ตาผา
11 ด.ญ.ชื่นกมล ศิริพร
12 ด.ญ.ญาณิน ทิวงค์วรกุล
13 ด.ญ.ญาดา พลเยี่ยม
14 ด.ญ.ญาธิป กันทะคำ
15 ด.ญ.ณ ภัทร โอษฐยิ้มพราย
16 ด.ญ.ณัฏฐ์กฤตา ทิมอรุณ
17 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์
18 ด.ญ.ณัฐกุล ตรีโสภา
19 ด.ญ.ธนัชญา ใจแสน
20 ด.ญ.ธนัญชนก โจว
21 ด.ญ.ธีร์จุฑา เจริญรัตน์ศุภกิจ
22 ด.ญ.นรกมล ทองอนันต์
23 ด.ญ.นลินี เชาวลิต
24 ด.ญ.นัฐธิชา นาคขำ
25 ด.ญ.นัทธมน ว่องสกุล
26 ด.ญ.เบญญาดา หลอยเงิน
27 ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง
28 ด.ญ.ปริยากร ภู่วิจิตร
29 ด.ญ.ปัณฑิตา มีกมลเวช
30 ด.ญ.ปิติชานันท์ รุญรักษา
31 ด.ญ.ปุณยวิภา พานิชวงศ์
32 ด.ญ.พรชนก คงประเวท
33 ด.ญ.พัชร์อริญ ศิริมั่น
34 ด.ญ.พัทธนันท์ ปันชู
35 ด.ญ.พิมลวรรณ เจริญศิริ
36 ด.ญ.พิมลศิริ แก้วผาสุข
37 ด.ญ.พุทธรักษา พรหมทอง
38 ด.ญ.โมทิตา ศรเกตุ
39 ด.ญ.รภัสชนก สดีวงศ์
40 ด.ญ.รุ้งรวีภรณ์ ชุ่มพรมราช
41 ด.ญ.วรรณณิศา สงวนศิลป์
42 ด.ญ.วราภา วิเศษสา
43 ด.ญ.วรินทร โกมลศรี
44 ด.ญ.วริยาณัฏฐ์ วัชราภรณ์
45 ด.ญ.วริษฐา ไชยพัฒน์
46 ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์
47 ด.ญ.สรวงสุดา สวัสดิมงคล
48 ด.ญ.สุชภาดา คำรามพล
49 ด.ญ.โสภิตา กัฬหะสุต
50 ด.ญ.อิฐิญา อู๋ไพจิตร

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7870
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Barbie 2019

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท + กิฟต์เซ็ตบาร์บี้ รวมมูลค่า 22,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.กฤติธี แอ่นสาว

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ภัทรายุทธ ภาคุณ

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท + กิฟต์เซ็ตบาร์บี้ รวมมูลค่า 12,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ธนัชยาณันย์ ผึ่งผาย

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.อรชพร จงสุข

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท + กิฟต์เซ็ตบาร์บี้ รวมมูลค่า 8,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ พิศรูป

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.มนัชชา กลิ่นหอม

รางวัลที่ 4 ตุ๊กตาบาร์บี้ SPY SQUAD & Gift Voucher เสื้อผ้าบาร์บี้ รวมมูลค่า 18,500 บาท (กลุ่มอายุละ 5 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ฐิติชญา ธิติวิรัตน์
2 ด.ญ.นิทิศา โทบุตร์
3 ด.ญ.ปิยะนุช ศรีคัตตะนะพรม
4 ด.ญ.โศภิษฐา สุวรรณลิขิต
5 ด.ญ.อลิสรา บุนนาค

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
2 ด.ญ.กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ
3 ด.ญ.ซิซีเลีย เฮลส์วิค
4 ด.ญ.ญาณัฏฐ์ วัฒนากร
5 ด.ญ.เปรมสินี กุลอำพล

รางวัลที่ 5 รองเท้าบาร์บี้ (คละแบบ คละลาย) & Barbie Magnetic Doll แต่งตัวตุ๊กตาบาร์บี้ รวมมูลค่า 6,500 บาท (กลุ่มอายุละ 3 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ชพิมพ์พัฒน์ กาวิละพันธ์
2 ด.ญ.พิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี
3 ด.ญ.ภัคลัญชญ์ จิตต์เจการ

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.พชรพร อารีสวัสดิ์
2 ด.ญ.รัชนก จันทะโคตร
3 ด.ญ.ศิระภัสสร ชมผล

รางวัลที่ 6 บาร์บี้ Hair Stylist Set & ตุ๊กตาบาร์บี้ mini (คละแบบ คละลาย) รวมมูลค่า 14,000 บาท (กลุ่มอายุละ 12 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ณัฐนันท์ ชมผล
2 ด.ช.ภูผา ศุภารักษ์สืบวงศ์
3 ด.ญ.ณัฏฐ์พัชร์ เดือนเพ็ญศรี
4 ด.ญ.เนสิตา สวัสดินาค
5 ด.ญ.ปภัสรา ศรีมันตะ
6 ด.ญ.ฟินิกซ์ โตบันลือภพ
7 ด.ญ.ลัลล์ลลิล วงศ์ธุวานนท์
8 ด.ญ.วรัชธร อัจฉราวรรณ์
9 ด.ญ.ศรัชญากานต์ แก้วชลคราม
10 ด.ญ.ศิพิมพ์ ธิติลักษณ์
11 ด.ญ.สุณัฏฐา ลีลาลาวัณย์
12 ด.ญ.อูลยา ซิมะเละ

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ประกาศิต พิศรูป
2 ด.ญ.กัญญาพัชร อ่อนนิ่ม
3 ด.ญ.กัลยารัตน์ อุกอาจ
4 ด.ญ.ชลลดา ฝ่ายทะแสง
5 ด.ญ.นภษภร ศักดิ์ทอง
6 ด.ญ.บุษกร ซ่อนกลิ่น
7 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ สุขป้อง
8 ด.ญ.อชิรญา อัตถศาสตร์
9 ด.ญ.อนัญญา อนุวรรณะวิภาค
10 ด.ญ.อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์
11 ด.ญ.อารยา พันธุ์แพง
12 ด.ญ.อิสรีย์ญา แตงเกิด

รางวัลที่ 7 กระเป๋าบาร์บี้ รวมมูลค่า 5,600 บาท (กลุ่มอายุละ 10 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ธนกร คงเซ่ง
2 ด.ช.พิสิษฐ์ มาศทอง
3 ด.ช.ภาณุทัศน์ ศรีมันตะ
4 ด.ช.ลุตฟี ซิมะเละ
5 ด.ญ.จิรัชญา ดิษพงศ์
6 ด.ญ.จุลดา อังศุสิงห์
7 ด.ญ.ฐนินันท์ เมธาวีรวงศ์
8 ด.ญ.ปฐมาวดี เนื่องปถม
9 ด.ญ.ปัญยพัชร์ โสภณรัตนโภคิน
10 ด.ญ.ปุญญิศา เอี่ยมสร้อย

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.โชติภณ สระแก้ว
2 ด.ญ.ชนมน สุนทรจามร
3 ด.ญ.ชุติญา ปาณะจำนงค์
4 ด.ญ.ณัฐภากัญญ์ ดำรงศรวิบูลย์
5 ด.ญ.ปุญญิศา สดใส
6 ด.ญ.พิชญ์ณัชชา ประทุมานนท์
7 ด.ญ.โพยมราศรี กลุดา
8 ด.ญ.ภิมวรีย์ ดวงแดง
9 ด.ญ.สุวิชาดา จันทร์เป็ง
10 ด.ญ.อรจิรา กองแก้ว

รางวัลที่ 8 คุกกี้บาร์บี้ในตู้เสื้อผ้า & คุกกี้บาร์บี้ในกล่องเหล็ก รวมมูลค่า 4,700 บาท (กลุ่มอายุละ 10 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ญาณัจฉมณช์ เศรษฐศิริบุญญา
2 ด.ญ.ฑิมาพร ศักดิ์สุรรักษ์
3 ด.ญ.ณัฏฐกมล ประการกิจ
4 ด.ญ.ธนวรรณ เชาว์ทอง
5 ด.ญ.นันท์นภัส อนันตพิพัฒน์
6 ด.ญ.นูรุลอีมาน สะไร
7 ด.ญ.พิชญา สินไพบูลย์
8 ด.ญ.พิมพ์พาขวัญ โคกระบินทร์
9 ด.ญ.วิรินทร์ สุขธงไชยกุล
10 ด.ญ.สิริบุญญกร ทองเจริญ

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ไชยวัฒน์ อัศวสุคนธ์
2 ด.ญ.กัญญณัท งามจรัสธรรม
3 ด.ญ.ชญานิตฐ์ พิมกิ
4 ด.ญ.ณัฐณิชา กาพล
5 ด.ญ.ธิติมา ไชยนุต
6 ด.ญ.เบญจพร เชื้อทอง
7 ด.ญ.ปวริศา โจว
8 ด.ญ.พัทธ์ธีรา สูงสูงเนิน
9 ด.ญ.มณีกานต์ ค้างคง
10 ด.ญ.สุชาสินี วารเลิศ

รางวัลที่ 9 ชุดสีและเครื่องเขียน Faber-Castell & กระเป๋าเครื่องเขียน รวมมูลค่า 36,000 บาท (กลุ่มอายุละ 50 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.กอบุญ หวังพรพระ
2 ด.ญ.กัญชิสา มนทองเพิ่ม
3 ด.ญ.กัญญาภรณ์ วรรณวาส
4 ด.ญ.กันต์ชญานิศ กิจรุ่งไพบูลย์
5 ด.ญ.กันต์ฤทัย เลิศอริยธนากุล
6 ด.ญ.กาญจน์พิชญา แก้วไสย์
7 ด.ญ.กานต์พิชชา นนทมาลย์
8 ด.ญ.จิตสิรินธ์ มาตย์สาลี
9 ด.ญ.จิรปรียา เร็คเชี่ยน
10 ด.ญ.จิรัชญา จันแดง
11 ด.ญ.เจอร์นีย์ มิเชล ฟันเดอร์กอย
12 ด.ญ.ชญาณ์นันท์ สาตราวาหะ
13 ด.ญ.ชวิศา สิงห์ฆาฬะ
14 ด.ญ.ชัญญานุช บัวโพช
15 ด.ญ.ชุติกาญจน์ มิ่งแนน
16 ด.ญ.ซอฟีญ่า เจ๊ะอีแต
17 ด.ญ.ซาฟีรีณ มีมะ
18 ด.ญ.ฐิตา อรุณดี
19 ด.ญ.ณปภัสสร หาญณรงค์
20 ด.ญ.ณภัทธิรา บุญสุข
21 ด.ญ.ณัฐพัชร์ วงศ์สงวน
22 ด.ญ.ณัฐรดา พัฒนจร
23 ด.ญ.ณัฐสินี ศรีณัฐวัฒน์
24 ด.ญ.ณิชานันท์ อ่ำเกษม
25 ด.ญ.ธัญญ์พิชชา ศิริวิโรจน์
26 ด.ญ.ธันยพัฒน์ เลิศวรสิริกุล
27 ด.ญ.ธีรภา สีขาว
28 ด.ญ.นาราชา วันทาวงค์
29 ด.ญ.ปรียนิตย์ โศภิษฐ์ประภา
30 ด.ญ.ปัณฑารีย์ การบรรจง
31 ด.ญ.ปาณิสรา หล่อทรัพย์คง
32 ด.ญ.พนิตพิชา สุขสำราญ
33 ด.ญ.พริมา อาภาภิรม
34 ด.ญ.พสิษฐ์ตา ศิริมั่น
35 ด.ญ.พัชราภรณ์ เสียงตรง
36 ด.ญ.พิชญ์สินี ขำชนะ
37 ด.ญ.พิชญ์สินี อินทรกำเนิด
38 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ทองเจือฐิติโชติ
39 ด.ญ.ภูริชญา รุ่งเรือง
40 ด.ญ.มัณฑนากรณ์ พรมมา
41 ด.ญ.ยูริมาศ นนทผล
42 ด.ญ.รมณภัทร มีเกิด
43 ด.ญ.วรรณวณัช เหมืองอินต๊ะ
44 ด.ญ.ศุภกานต์ รอยกุลเจริญ
45 ด.ญ.สิปปราณ โพชาคม
46 ด.ญ.อนัญญา วงศานันท์
47 ด.ญ.อภินันทนี รุ่งสุริยากรณ์
48 ด.ญ.อริศรา อาจสมดี
49 ด.ญ.อลีนา ทรงนาศึก
50 ด.ญ.อิงค์สุมญชุ์ พิทยวรเจริญ

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.จักรพรรดิ์ ภูผา
2 ด.ช.ชนะวุฒ พัฒน์กิจ
3 ด.ช.ชินคึน ลี
4 ด.ช.นพรุจ จั้นพลแสน
5 ด.ช.ศุกานดา ยามาซิ
6 ด.ช.สุขธัช กลิ่นสุวรรณ
7 ด.ช.เอกธนตนันท์ แตงเกิด
8 ด.ญ. กรณ์ณัฐษา รุ่งสนธยานนท์
9 ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ ศิลปวงษา
10 ด.ญ.กุลชณัฐ กิดาการวรวงศ์
11 ด.ญ.คณภรณ์ อ่อนพรม
12 ด.ญ.จุฑาทิพ กลิ่นพุทธรักษา
13 ด.ญ.ณพัศชา วงค์สีไส
14 ด.ญ.ณรณัฏฐ์ อนันทนาธารณ์
15 ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข
16 ด.ญ.ณัฐวรา เสนวิรัช
17 ด.ญ.ดล กลิ่นเสาวคนธ์
18 ด.ญ.ต้องตะวัน แย้มไสย
19 ด.ญ.ธนวรรณ ผิวขาว
20 ด.ญ.ธัญญรัตน์ ธิติวิรัตน์
21 ด.ญ.ธิดารัตน์ พ่วงแพร
22 ด.ญ.นิธิกานต์ ไกยราช
23 ด.ญ.ปทิตตา อยู่จงดี
24 ด.ญ.ปัณณธร ตั้งสกุล
25 ด.ญ.ปารวีร์ รักษาพุทธ
26 ด.ญ.พรสินี ชูหนู
27 ด.ญ.พริมวริณทร์ ไพศาลคงทวี
28 ด.ญ.พิมพ์ ไชยะกุล
29 ด.ญ.พิมพ์ณดา ปรมัตถผล
30 ด.ญ.พิมพ์นภา จงสิน
31 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี
32 ด.ญ.ภัทร์ธณิตา ตู้จินดา
33 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ กรรณิกากลาง
34 ด.ญ.มณิสรา สุวรรณ
35 ด.ญ.มีคณา ประมาณ
36 ด.ญ.ศตพร จันจิตร
37 ด.ญ.ศุทธินี อินสว่าง
38 ด.ญ.ศุภน์พัชยาค์ เชี่ยวชาญชูกุล
39 ด.ญ.สาธิตา ถาวรพันธ์
40 ด.ญ.สุชญา บุญประชา
41 ด.ญ.สุดารัตน์ ใสยะ
42 ด.ญ.สุภัคนันท์ ศักดิ์เสรีกุล
43 ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง
44 ด.ญ.อชิรญาณ์ คงเกตุแก้ว
45 ด.ญ.อนัญญพร แสนหลวงอินทร์
46 ด.ญ.อรจิรา บุตรวงษ์
47 ด.ญ.ออมทอง วัฒนาเพิ่มพูล
48 ด.ญ.อัมพาพันธุ์ แจ่มพันธ์
49 ด.ญ.เอมภัสส์ โคมทองสถิตย์
50 ด.ญ.ฮุสนา ซิมะเละ

รางวัลขอบคุณที่ร่วมสนุก ชุดหนังสือบงกชคิดส์ รวมมูลค่า 23,000 บาท (กลุ่มอายุละ 50 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.กันต์ภวัต ตาลประเสริฐ
2 ด.ช.ธนวัฒน์ สรฤทธิ์
3 ด.ญ.กมลณธหรดา สระเศษ
4 ด.ญ.กฤตภรณ์ พยัคฆชาติ
5 ด.ญ.กอร์ญ่า ตันจาตุรนต์
6 ด.ญ.กัญพัชญ์ เสาร์วงศ์
7 ด.ญ.กานต์ธิดา พิมพ์วิชัย
8 ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ
9 ด.ญ.ไขนภา ทองโคตร
10 ด.ญ.จันทร์จำรัส ฉัตรตะวัน
11 ด.ญ.จันศกานต์ เข็มประสิทธิ์
12 ด.ญ.ชลลดา บุญโสภา
13 ด.ญ.ชลลดา โรจน์บวรวิทยา
14 ด.ญ.เชิญพร ศรีโคตร
15 ด.ญ.ญาณิศา พุ่มชะเอม
16 ด.ญ.ญารินดา แสวงดี
17 ด.ญ.ณัชชา โพธิ์ทอง
18 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ไชยรงศรี
19 ด.ญ.ณัฐณิชา งอกงาม
20 ด.ญ.ณัฐณิชาฎา บุญผาลา
21 ด.ญ.ตรีชฎาพร พลอามาตย์
22 ด.ญ.ธนัชญา ไทยกลาง
23 ด.ญ.ธนัญญา ใจดี
24 ด.ญ.ธิติมา การบรรจง
25 ด.ญ.บวรลักษณ์ จันทร์ทอง
26 ด.ญ.เบญจพร ชาญโลหะภารกิจ
27 ด.ญ.ปัญญานุช ขลิบเงิน
28 ด.ญ.ปัณชญา วงษ์เกษม
29 ด.ญ.ปัณฑิตา กองณรงค์
30 ด.ญ.พริชาญา บุปผาไชย
31 ด.ญ.พัชรมณีรัตน์ ทัดเที่ยง
32 ด.ญ.ฟลอร่า มัสซาโร
33 ด.ญ.ภัททิยา ศุภกิจ
34 ด.ญ.ภัทรธิดา พนาจันทร์
35 ด.ญ.ภัทรภร ชั้นอินทร์งาม
36 ด.ญ.มนัสนันท์ จรรยาวรโสภณ
37 ด.ญ.วิมพิฌา เกตุแจ้
38 ด.ญ.วิวิศนา พรหมจันทร์
39 ด.ญ.ศิริภา มิ่งขวัญ
40 ด.ญ.สร้อยเงิน สร้างสวน
41 ด.ญ.สลิลลานนา พูลลาภ
42 ด.ญ.สวิตตา พจณะเดช
43 ด.ญ.สิริกัญญา วีระศร
44 ด.ญ.สุทธิธาดา พิมพ์ศรี
45 ด.ญ.สุธินี สาระโป
46 ด.ญ.สุภาวิณี จำปาดี
47 ด.ญ.อรจิรา ไชยราชา
48 ด.ญ.อรินท์ญา วงศานันท์
49 ด.ญ.อัญรินทร์ ขันทอง
50 ด.ญ.อิศราภรณ์ ดารา

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์
2 ด.ช.ปุญญณัฐ นุ่มนวล
3 ด.ช.สิรดนัย ศรีสวัสดิ์
4 ด.ช.อัควินทร์ บุตรวิไล
5 ด.ญ.กมลวรรณ ศรีเจริญ
6 ด.ญ.กรรณิการ์ จิ๋วเข็ม
7 ด.ญ.กวินธิดา ไชยรักษ์
8 ด.ญ.เกศกัญญา กลิ่นพุทธรักษา
9 ด.ญ.จงจินต์ บำเรอหน่อทหาร
10 ด.ญ.จิตติมา วงค์ตาผา
11 ด.ญ.ชื่นกมล ศิริพร
12 ด.ญ.ญาณิน ทิวงค์วรกุล
13 ด.ญ.ญาดา พลเยี่ยม
14 ด.ญ.ญาธิป กันทะคำ
15 ด.ญ.ณ ภัทร โอษฐยิ้มพราย
16 ด.ญ.ณัฏฐ์กฤตา ทิมอรุณ
17 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์
18 ด.ญ.ณัฐกุล ตรีโสภา
19 ด.ญ.ธนัชญา ใจแสน
20 ด.ญ.ธนัญชนก โจว
21 ด.ญ.ธีร์จุฑา เจริญรัตน์ศุภกิจ
22 ด.ญ.นรกมล ทองอนันต์
23 ด.ญ.นลินี เชาวลิต
24 ด.ญ.นัฐธิชา นาคขำ
25 ด.ญ.นัทธมน ว่องสกุล
26 ด.ญ.เบญญาดา หลอยเงิน
27 ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง
28 ด.ญ.ปริยากร ภู่วิจิตร
29 ด.ญ.ปัณฑิตา มีกมลเวช
30 ด.ญ.ปิติชานันท์ รุญรักษา
31 ด.ญ.ปุณยวิภา พานิชวงศ์
32 ด.ญ.พรชนก คงประเวท
33 ด.ญ.พัชร์อริญ ศิริมั่น
34 ด.ญ.พัทธนันท์ ปันชู
35 ด.ญ.พิมลวรรณ เจริญศิริ
36 ด.ญ.พิมลศิริ แก้วผาสุข
37 ด.ญ.พุทธรักษา พรหมทอง
38 ด.ญ.โมทิตา ศรเกตุ
39 ด.ญ.รภัสชนก สดีวงศ์
40 ด.ญ.รุ้งรวีภรณ์ ชุ่มพรมราช
41 ด.ญ.วรรณณิศา สงวนศิลป์
42 ด.ญ.วราภา วิเศษสา
43 ด.ญ.วรินทร โกมลศรี
44 ด.ญ.วริยาณัฏฐ์ วัชราภรณ์
45 ด.ญ.วริษฐา ไชยพัฒน์
46 ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์
47 ด.ญ.สรวงสุดา สวัสดิมงคล
48 ด.ญ.สุชภาดา คำรามพล
49 ด.ญ.โสภิตา กัฬหะสุต
50 ด.ญ.อิฐิญา อู๋ไพจิตร

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “Events & Activities”