ประกาศผลประกวดระบายสี Pokemon ชิงรางวัลกว่า 120,000 บาท

ติดตามงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบงกช กิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อนี้

Moderator: P'Bly, พี่บี, b_kids

ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7900
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลประกวดระบายสี Pokemon ชิงรางวัลกว่า 120,000 บาท

โพสต์ โดย พี่บี »

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Pokemon 2018

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ
แนบไฟล์
PKM2018-01.jpg
PKM2018-01.jpg (2.18 MiB) Viewed 4991 times

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7900
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

Re: ประกาศผลประกวดระบายสี Pokemon ชิงรางวัลกว่า 120,000 บาท

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท + ชุดผ้าปูที่นอน 6 ฟุต 5 ชิ้น & ผ้าห่มนวม 90 x 100 นิ้ว + ตุ๊กตาพิคาชู 24 นิ้ว รวมมูลค่า 13,000 บาท

ด.ญ.นารา บุญนาค

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท + ผ้าห่มนวม 90 x 100 นิ้ว + ตุ๊กตาอีวุย 16 นิ้ว รวมมูลค่า 8,800 บาท

ด.ช.วัชระ ทองสงคราม

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท + ผ้าห่มนวม 90 x 100 นิ้ว + ตุ๊กตาพิชู 6 นิ้ว รวมมูลค่า 6,300 บาท

ด.ช.ประกาศิต พิศรูป

รางวัลที่ 4 ชุดของเล่นโปเกมอน 10 รางวัล รวมมูลค่า 16,000 บาท

1 ด.ช.ธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ
2 ด.ช.ปิยทัศน์ ไทรบัวแก้ว
3 ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
4 ด.ญ.กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ
5 ด.ญ.ณัฐภร หริ่มเจริญ
6 ด.ญ.ธัญญานันทน์ อาจหาญ
7 ด.ญ.เปรมสินี กุลอำพล
8 ด.ญ.พริมา รุ่งเรือง
9 ด.ญ.มนัชชา กลิ่นหอม
10 ด.ญ.อัศยาณี จารุกิจสินไพศาล

รางวัลที่ 5 ชุดผ้าปูที่นอนโปเกมอน 3.5 ฟุต 20 รางวัล รวมมูลค่า 23,000 บาท

1 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ เชื่องดี
2 ด.ช.ธนกฤต เกษมสวัสดิ์
3 ด.ช.พชร อารัญภาณุ
4 ด.ช.พริษฐ์ พงศ์สถาพร
5 ด.ช.พานุพงศ์ ช้างแก้ว
6 ด.ช.ภาณุทัศน์ ศรีมันตะ
7 ด.ช.ภูมิพัฒน์ จิตร์ประวัติ
8 ด.ช.มนัสวิน ไป๊ไซร์
9 ด.ช.รุจิภาส บุษราคำ
10 ด.ช.วิศว์ ทรงศักดิ์ศรี
11 ด.ญ.กานตรัตน์ อุ้ยเอ้ง
12 ด.ญ.เขมณีค์ ติยะบุตร
13 ด.ญ.ญาณิน ทิวงค์วรกุล
14 ด.ญ.ปุญญิศา สดใส
15 ด.ญ.พรหมพร อุทัยกัณฑ์
16 ด.ญ.พิชญ์ณัชชา ประทุมานนท์
17 ด.ญ.ภัทรพร บัญญัติ
18 ด.ญ.มีสุข สุขสุโฉม
19 ด.ญ.วรางคณา มิตรวงค์
20 ด.ญ.ศุภิสรา อุ่นยัง

รางวัลที่ 6 ชุดเซ็ต VCD โปเกมอน 22 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

1 ด.ช.ชยพล โกรัมย์
2 ด.ช.ฐปกรณ์ รัตนวรกุล
3 ด.ช.ณัฐชัย สุภโคตร
4 ด.ช.ธีรวัต ไป๊ไซร์
5 ด.ช.ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น
6 ด.ช.ศุภรุจ ตัดป่วง
7 ด.ช.อัชทัช ทัดแก้ว
8 ด.ญ.กัญญาพัชร อ่อนนิ่ม
9 ด.ญ.กุลจิรา วรรธนาภา
10 ด.ญ.ชนัญกานต์ กนกธร
11 ด.ญ.ชนิดาภา บุตรดีสุวรรณ
12 ด.ญ.ชลณิชา คล่องดี
13 ด.ญ.ณรณัฏฐ์ อนันทนาธารณ์
14 ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง
15 ด.ญ.พิมพ์มาฎา เอี่ยมสอาด
16 ด.ญ.มณีกานต์ ค้างคง
17 ด.ญ.มุกต์มณี พันธ์มนตรี
18 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ พิศรูป
19 ด.ญ.ศิระภัสสร ชมผล
20 ด.ญ.โศภิษฐา สุวรรณลิขิต
21 ด.ญ.สุชญา บุญประชา
22 ด.ญ.สุรดา ใหม่แก้ว

รางวัลที่ 7 ชุดสีไม้ + กระเป๋าเครื่องเขียน Pentel 100 รางวัล รวมมูลค่า 25,000 บาท

1 ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์
2 ด.ช.คณิศร เวชสุนทร
3 ด.ช.คุณภัทร ช่วยเกิด
4 ด.ช.คุณากร วรรณสุทธา
5 ด.ช.จักรพงษ์ สุวรรณลิขิต
6 ด.ช.จักรพรรดิ์ ภูผา
7 ด.ช.จิรกร วันทะมาตร
8 ด.ช.ชนะวุฒิ พัฒน์กิจ
9 ด.ช.ชนิสร แซ่จิว
10 ด.ช.ชโนดม แสงน้อย
11 ด.ช.ชยพล โออริยกุล
12 ด.ช.ชัยชนะ
13 ด.ช.โชติภณ สระแก้ว
14 ด.ช.ญาณวรรธน์ นาคภพ
15 ด.ช.ฐิติพงศ์ ธรรมวงค์งาม
16 ด.ช.ณิชกุล สิทธิอาวัชกุล
17 ด.ช.ดุษฎี พลเรือง
18 ด.ช.ต้นแบบ พีระเชื้อ
19 ด.ช.ธนดล จันทร
20 ด.ช.ธนัตถ์ชวินส์ ดโนทูลวาณิช
21 ด.ช.ธรรมิก ธงธนานุรักษ์
22 ด.ช.ปวริศร์ ชัยพิริยพิทักษ์
23 ด.ช.ปุญญณัฐ นุ่มนวล
24 ด.ช.พรหมเพชร คล้ายแก้ว
25 ด.ช.ภภีม รัตนวิจารณ์
26 ด.ช.ภวินท์ภัทร นิมุ
27 ด.ช.ภูตะวัน สมบัติพิบูลย์
28 ด.ช.รุ่งรลิศ พัฒนจร
29 ด.ช.วชิรวิทย์ กาวิเต
30 ด.ช.วรกร อรุณโรจน์
31 ด.ช.วัชรจิโรจน์ ศรีเย็น
32 ด.ช.วิชญะ แสงนนท์
33 ด.ช.วินทกร รักเกียรติ์เกษม
34 ด.ช.ศรลักษณ์ สุภโคตร
35 ด.ช.ศรัณย์กร พยุงวาทเศรษฐ์
36 ด.ช.ศักดิ์นรินทร์ สมศรี
37 ด.ช.ศุกานดา ยามาซิ
38 ด.ช.ศุทธสิน พรพิทักษ์นุกูล
39 ด.ช.สตางค์ อินทวิรัตน์
40 ด.ช.สิรภพ ไชยมาตร
41 ด.ช.สิวดนัย ศรีสวัสดิ์
42 ด.ช.อชิระ แสงมาลา
43 ด.ช.อานัส สะมะแอ
44 ด.ญ.กมลทิพย์ เครืออ้าย
45 ด.ญ.กรวรรณ โกหลำ
46 ด.ญ.กัลยารัตน์ อุรัจนานนท์
47 ด.ญ.กานต์รวี ทองหยด
48 ด.ญ.เกศมณี เจริญสุข
49 ด.ญ.ขวัญฤทัย เสนาบูรณ์
50 ด.ญ.จิรชยา เพชรน้อย
51 ด.ญ.ชญานุช อ้วนทูน
52 ด.ญ.ชนมน สุนทรจามร
53 ด.ญ.ชนัญญา แก้วมะลิ
54 ด.ญ.ฐานิตา อินศรี
55 ด.ญ.ณพัชญา พินิจมนตรี
56 ด.ญ.ณรดา เอี่ยมประดิษฐ์
57 ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมตรพรสุโข
58 ด.ญ.ณัฐฐา คำภารักษ์
59 ด.ญ.ณัฐวรา เสนวิรัช
60 ด.ญ.ธนพร ทิพย์คงคา
61 ด.ญ.ธนันธร วรรณเสรี
62 ด.ญ.ธนาภา ผดุงชาติ
63 ด.ญ.ธัญญชยา เจริญสิทธิศิริ
64 ด.ญ.ธีราภรณ์ เพชรหนู
65 ด.ญ.นภสร จั่นจำรัส
66 ด.ญ.บุณยาพร ทองน้อย
67 ด.ญ.ใบหม่อน ทานะวงษ์
68 ด.ญ.ปทิตตา เปรมพรวิพุธ
69 ด.ญ.ปภัสรา ศรีมันตะ
70 ด.ญ.ปัณฑารีย์ คำตั๋น
71 ด.ญ.ปัณยวีร์ สุภาวสุวัตร์
72 ด.ญ.ปิติชานันท์ รุญรักษา
73 ด.ญ.พชรพร สุขปลื้ม
74 ด.ญ.พรพรรณ สนธิสว่าง
75 ด.ญ.พ้องพิชญ์ จินตพยุงกุล
76 ด.ญ.พัชรธิดา ทรงไพบูลย์
77 ด.ญ.พิชญา กวีกูล
78 ด.ญ.พิมพ์นารา เกษมทวีทรัพย์
79 ด.ญ.พิมพ์พาขวัญ โคกระบินทร์
80 ด.ญ.พิมพ์มาดา บุญนาถ
81 ด.ญ.พีร์ณัฐ พัชรพรรณพงศ์
82 ด.ญ.พุธิรา สนธิสว่าง
83 ด.ญ.ภัทรนันท์ โหมดสกุล
84 ด.ญ.ภัทรวดี กระอาจ
85 ด.ญ.ภาวนา วิริยะธนสิทธิ์
86 ด.ญ.ภูริชญา ไชยมาตร
87 ด.ญ.เมษา พานทอง
88 ด.ญ.รภัสชนก สดีวงศ์
89 ด.ญ.รวินท์พิภา สุนทโรทก
90 ด.ญ.รัตติยากรณ์ กุลโชติ
91 ด.ญ.วริศรา รุ่งเรือง
92 ด.ญ.สมิตานัน สมบุญโต
93 ด.ญ.สรัลชนา เหล่าโชคชัย
94 ด.ญ.สิริรัตน์ แสงสิมมา
95 ด.ญ.สุภาพรรณ รัตนาวะดี
96 ด.ญ.หิรัญญิการ์ อภิธนัง
97 ด.ญ.อริสา รอบรู้
98 ด.ญ.อินชญา อู๋ไพจิตร
99 ด.ญ.อินทุ์ชนก ประเสริฐโยธิน
100 ด.ญ.ฮุสนา ซิมะเละ

รางวัลที่ 8 คู่มือรวบรวมข้อมูลโปเกมอนสำหรับเหล่าเทรนเนอร์มือใหม่ + แฟ้ม 100 รางวัล รวมมูลค่า 10,000 บาท

1 ด.ช.กรวิชญ์ ธานินพงศ์
2 ด.ช.กสิณพจน์ ว่องวัฒนกิจ
3 ด.ช.กัมพล เหียงแก้ว
4 ด.ช.โกมินทร์ เงินวงค์ใน
5 ด.ช.คณิณ สุดใจธรรม
6 ด.ช.จิรธัช ขามเทศ
7 ด.ช.ชนะศึก เจริญสิทธิศิริ
8 ด.ช.ชลวุธ สารโกศล
9 ด.ช.ชินภัทร สิงห์เสวก
10 ด.ช.ณฐกร ตรีพิมล
11 ด.ช.เดโชชัย ยอดโยม
12 ด.ช.เตชธรรม สัมมาสิทธิ์
13 ด.ช.เตชิต จิรันดร
14 ด.ช.ธนภูมิ ศุภารักษ์สืบวงศ์
15 ด.ช.ธนวัฒน์ บุญบรรเจิด
16 ด.ช.นนทนัตถ์ เพลิดเพลิน
17 ด.ช.นราวิชญ์ กิจพิทักษ์
18 ด.ช.นาวิน แซ่เตีย
19 ด.ช.นิติธร นวลสีทอง
20 ด.ช.พชรพล สมนาบังอาร์โน
21 ด.ช.พัชร คณาวนิชกิจ
22 ด.ช.พิชิต นิยมธรรม
23 ด.ช.ภาสกร ไชยวงค์
24 ด.ช.ภีมภัท สืบวงษ์นาท
25 ด.ช.ภูเบศ เตชะนานาเลิศ
26 ด.ช.ภูมิ ศุภารักษ์สืบวงศ์
27 ด.ช.รพินทร์รัช ชาญสิกขกร
28 ด.ช.วริษฐ์ มุสินันทวัฒน์
29 ด.ช.วัชร์ชัย ศรีเย็น
30 ด.ช.วิศรุต พูนขวัญ
31 ด.ช.ศรัณยพงศ์ เหล่าสุวรรณ
32 ด.ช.สิปปกร เกตุโสภิต
33 ด.ช.สืบสกุล สอนสุภ์
34 ด.ช.อนุพงษ์ ฟองฟู
35 ด.ช.อาชวิน สอิ้งทอง
36 ด.ญ.กรรณิกา ชีลด์
37 ด.ญ.กันต์ชญานิศ กิจรุ่งไพบูลย์
38 ด.ญ.กัลญาลักษณ์ บุญจันทร์
39 ด.ญ.จุธารัตน์ แซ่จิว
40 ด.ญ.เจอร์นีย์ มิเชล ฟันเดอร์กอย
41 ด.ญ.ฉัตรธัญชนก จำปาทองพิพัฒน์
42 ด.ญ.ชนานันท์ สอนแปง
43 ด.ญ.ชนินาถ มาเจริญ
44 ด.ญ.ชลธิชา ศรีอินทร์
45 ด.ญ.ชัชฐา คำรักษ์
46 ด.ญ.ชัญญานุช มณีพร
47 ด.ญ.ฑิชญา ตันฑุลวาณิช
48 ด.ญ.ณ ภัทร โอษฐยิ้มพราย
49 ด.ญ.ณภัชชา บุตตะสอน
50 ด.ญ.ณภัทธิรา บุญสุข
51 ด.ญ.ณภัทรกร กลิ่นสุวรรณ
52 ด.ญ.ณรัฐวัลย์ อนนตะชัย
53 ด.ญ.ณัฏฐชนก เทศเมือง
54 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์
55 ด.ญ.ณัฐกิตร สุดแสงพันธุ์
56 ด.ญ.ณัฐฉพัชร์ นาคขำ
57 ด.ญ.ณัฐชาทิพย์ ขุนทิพย์
58 ด.ญ.ณิชาภา ทรงผาสุก
59 ด.ญ.ณิชาภา เลิศอมรวณิช
60 ด.ญ.ธนพร ศุภารักษ์สืบวงศ์
61 ด.ญ.ธัญจิรา วรรัตน์ชัยกุล
62 ด.ญ.ธัญวรัตม์ ศุภกิจรัตนากุล
63 ด.ญ.ธารัตน์วิมล ยอดกลิ่น
64 ด.ญ.ธารา เหยียดไธสง
65 ด.ญ.ธารินี พรมิ่ง
66 ด.ญ.นนิพา อัมไพรวรรณ
67 ด.ญ.นพรัตน์ เชื้อกลางใหญ่
68 ด.ญ.นภัสสร เมืองศรี
69 ด.ญ.นลินี นาคมุข
70 ด.ญ.ปารย์ชวัล เนตรวีระธนันท์
71 ด.ญ.พลอยประภัทร ศรีฉ่ำพันธุ์
72 ด.ญ.พิชญาภร โออริยกุล
73 ด.ญ.พิมพ์ชนก พยุงวาทเศรษฐ์
74 ด.ญ.พิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ
75 ด.ญ.ฟ้าใส สดีวงศ์
76 ด.ญ.ภัทรภร พ่วงแม่กลอง
77 ด.ญ.ภาวรรณ อุดมศรีสำราญ
78 ด.ญ.ยศยา เหียงแก้ว
79 ด.ญ.รมย์ธีรา ทองสกล
80 ด.ญ.ราณิต วุฒิโภค
81 ด.ญ.เรวดี เจิงชัยภูมิ
82 ด.ญ.วณัฐชานันท์ เสาวคนธ์
83 ด.ญ.วรรณา หมั่นคติธรรม
84 ด.ญ.วิภวานี ฮวยแช
85 ด.ญ.วิมุตตา ทานะวงษ์
86 ด.ญ.ศิริญา จิตรจักร์
87 ด.ญ.ศุภรัตน์ หาการ
88 ด.ญ.สตาร์ อินทรวิรัตน์
89 ด.ญ.สิรณัฏฐ์ งามจิตรภักดี
90 ด.ญ.สิริกรณ์ แสงสิมมา
91 ด.ญ.สุกานดา อภิธนัง
92 ด.ญ.สุพรรณ ณ พัทลุง
93 ด.ญ.สุมนสิริ คณาวนิชกิจ
94 ด.ญ.โสภิตา กัฬหะสุต
95 ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทร์ศรี
96 ด.ญ.อภัสนันท์ พ่วงประเสริฐ
97 ด.ญ.อรจิรา จั่นเพชร
98 ด.ญ.อโรชา ทองคำ
99 ด.ญ.อารียา ศุภารักษ์สืบวงศ์
100 ด.ญ.ไอรดา ขจรโชคประเสริฐ

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “Events & Activities”