ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Angry Birds&ยกเลิกงานรับรางวัล

ติดตามงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบงกช กิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อนี้

Moderator: P'Bly, พี่บี, b_kids

ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7870
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Angry Birds&ยกเลิกงานรับรางวัล

โพสต์ โดย พี่บี »

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี Angry Birds 2016

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอประกาศยกเลิกงานรับรางวัลโครงการประกวดระบายสี Angry Birds ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bkidsfanpage/ หรือโทร. 02-8077887 #115
**ทางบริษัทจะจัดส่งของรางวัลให้ภายใน 60 วันทำการ
แนบไฟล์
ANGRY-BIRDS01.jpg
ANGRY-BIRDS01.jpg (743.16 KiB) Viewed 5750 times
ANGRY-BIRDS02.jpg
ANGRY-BIRDS02.jpg (669.77 KiB) Viewed 5750 times
ANGRY-BIRDS03.jpg
ANGRY-BIRDS03.jpg (614.08 KiB) Viewed 5750 times

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7870
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 1
ด.ญ.นารา บุญนาค

รางวัลที่ 2
ด.ช.ณัฐกิตติ์ ปัญญาเกิด

รางวัลที่ 3
ด.ช.ศุภกร จันทร์โกมล

รางวัลที่ 4
1 ด.ช.ประกาศิต พิศรูป
2 ด.ช.ลัพธวิทย์ รัชตธรรมากูล
3 ด.ช.เอกธนตนันท์ แตงเกิด
4 ด.ญ.กันยาวีร์ จิตร์ประวัติ
5 ด.ญ.ภัคธิดา เผือกน้อย

รางวัลที่ 5
1 ด.ช.กฤศณัฏฐ์ เชาว์วรวิญญ
2 ด.ช.คุณากร วรรณสุทธะ
3 ด.ช.ธนกฤต อินทร์ฉ่ำ
4 ด.ช.ภูมิพัฒน์ จิตร์ประวัติ
5 ด.ช.อภิชา โมราวรรณ์
6 ด.ญ.ไปรยา อภิบาลศรี
7 ด.ญ.พิมพ์ลภัส กล่ำสมบัติ
8 ด.ญ.พีรดา สมอยู่
9 ด.ญ.วรินญา เสริมศรีสุวรรณ
10 ด.ญ.ศุภัชญา พันโบ

รางวัลที่ 6
1 ด.ญ.กมลพัฒน์ สวายพล
2 ด.ญ.กินรี จีโน
3 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เทศศรีเมือง
4 ด.ญ.ฟิฏเราะห์ สาและ

รางวัลที่ 7
1 ด.ช.กิตติธร กาสังข์
2 ด.ช.พงศ์ชนะ ฉัตรสวรรณ
3 ด.ช.วสวรรฑน์ วิทยประภารัตน์
4 ด.ช.ศุภณัฏฐ์ ใจงาม
5 ด.ญ.กวินท์รภา อนันต์ศุภศักดิ์
6 ด.ญ.จิดาภา ทองมาก
7 ด.ญ.จิรัฏฐา จิรฐิติวงศ์
8 ด.ญ.ชัญญา อนันตธนะสาร
9 ด.ญ.ณัฎฐนิชา อุณานิภากร
10 ด.ญ.ธนภรณ์ ชาคริตบุษบง
11 ด.ญ.ปัณฑารีย์ คำตั๋น
12 ด.ญ.พัชราภา สิงห์เสือ
13 ด.ญ.สิตา จิรพัทธพงศ์
14 ด.ญ.ฮุสนา ซิมะเละ

รางวัลที่ 8

1 ด.ช.กฤษฎิ์ฉันทัช พรหมสวัสดิ์
2 ด.ช.กันต์ระพี พรหมสวัสดิ์
3 ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์
4 ด.ช.ชินาธิป หนูคล้าย
5 ด.ช.ณภัทร กลมกล่อม
6 ด.ช.นัทชัย บุญเนรมิตร
7 ด.ช.ภาณุวัฒน์ ศรีเสริม
8 ด.ช.วรินทร อ่องแสวงชัย
9 ด.ญ.กนกรัตน์ เทศนะ
10 ด.ญ.กรวิภา วิปุลพงษ์
11 ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
12 ด.ญ.กัลยวีร์ จิตต์สุวรรณ
13 ด.ญ.กิติยาพร วงษ์ศิลป์
14 ด.ญ.ชนัญชิดา พรหมสุรีย์
15 ด.ญ.ชนิตา นุ่มบุญนำ
16 ด.ญ.ณฐิกา คำพระรัตนตรัย
17 ด.ญ.ณัฏฐ์ธารณ์ ขวัญหวาน
18 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ศรีประโค
19 ด.ญ.ธัญจิรา โรจนปาน
20 ด.ญ.นภัสสร มั่งคั่ง
21 ด.ญ.ไพลิน บุราเจริญ
22 ด.ญ.วรินท์ณัฏฐ์ อนันต์ศุภศักดิ์
23 ด.ญ.สิริรัช รัตตมณี
24 ด.ญ.สุธาศิณี สินราช
25 ด.ญ.อิสรีย์ญา แตงเกิด

รางวัลที่ 9
1 ด.ช.ชินนินทร์ รักมั่งคั่งทวี
2 ด.ช.ฐิติพงศ์ ธรรมวงค์งาม
3 ด.ช.ทศพล กาวีระพันธ์
4 ด.ช.นพดล แดงเกิด
5 ด.ช.ลาภินธร จิตต์สม
6 ด.ช.ศุภเสกข์ จิตตชโลธร
7 ด.ช.อภินันท์ สุวรรณศรี
8 ด.ช.อันนาซาอีย์ สาและ
9 ด.ช.อิสระ ประทุม
10 ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ จันทศรี
11 ด.ญ.กันยารัตน์ ขัดทองงาม
12 ด.ญ.จันจิรา แก้วราน
13 ด.ญ.จารุภา ศรีสนั่น
14 ด.ญ.ณนธภร โชคคำสีลา
15 ด.ญ.ณรวิน เวชพาณิชย์
16 ด.ญ.ณัฐรดา จิตต์สุวรรณ
17 ด.ญ.ธัญญ์ชยา เจริญสิทธิศิริ
18 ด.ญ.บุษบาวรรณ ตรีราวาส
19 ด.ญ.บุษยภัทร ภัทรางกูร
20 ด.ญ.ประพิชญา ขัดผัด
21 ด.ญ.ปวฎา อัมไพรวรรณ
22 ด.ญ.ปัณฑิตา บุญสัมพุทธ
23 ด.ญ.พรทิพา ปุริสาร
24 ด.ญ.พัชราภา บันหาร
25 ด.ญ.พุธิรา สนธิสว่าง
26 ด.ญ.มุกมณี มินิ
27 ด.ญ.วฤนดา สมัคงาน
28 ด.ญ.วิชญาดา โนนมี
29 ด.ญ.สิรินภา สมาธิกุลชัย
30 ด.ญ.อาทิตยา ลองเทศ

รางวัลที่ 10
1 ด.ช.กตัญญ์ปัฐน์ อิสรานุมาส
2 ด.ช.กรรณกูร ประทุม
3 ด.ช.ก้องภพ ทิพอุต
4 ด.ช.กิตตินันท์ สิงห์ทุย
5 ด.ช.คุณภัทร จันทศรี
6 ด.ช.ชวดล นาคสินธุ์
7 ด.ช.ชิษณุวัชร กุลดี
8 ด.ช.ณัฐดนัย ลิ้มศรีเจริญ
9 ด.ช.ณัฐพัชร์ ซำเซ็น
10 ด.ช.ธนพล วิเชียร
11 ด.ช.ธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ
12 ด.ช.ธนวุฒิ อาจวารินทร์
13 ด.ช.ธาวิน ใจเย็น
14 ด.ช.ธีรภัทร์ มานะพงศ์พันธ์
15 ด.ช.นที ภูสันต์
16 ด.ช.นนท์ปวิธ ชัยฤทธิ์
17 ด.ช.นพเก้า โฉลกดี
18 ด.ช.นภัทร แพทย์พิทักษ์
19 ด.ช.นาฟีลีน มูดอ
20 ด.ช.นิพิท ศรีพิทักษ์
21 ด.ช.เนติวิศน์ ชนัญญูวิชญ์ภาส
22 ด.ช.ปฏิภาณ คัมภีร์ศาสตร์
23 ด.ช.ปติมากร ประเสริฐสังข์
24 ด.ช.ประพันธ์พงษ์ ศรีเย็น
25 ด.ช.ปัณณวิชญ์ พงศ์เวธัสชัย
26 ด.ช.พงศกุล ภิรมย์ธนารักษ์
27 ด.ช.พันธุ์ธัช โชติรัตน์สิริกุล
28 ด.ช.พีรวิชญ์ สวัสดิสิงห์
29 ด.ช.ภาคิน คงวรรณะ
30 ด.ช.ภูมิธนทรัพย์ ทองสีอ่อน
31 ด.ช.ภูรินทร์ จันทร์ดี
32 ด.ช.รชต ศรีจรรยา
33 ด.ช.รัฐธนินทน์ ชื่นชีวเจริญ
34 ด.ช.รัตนากร พลศรี
35 ด.ช.ราชสีห์ ณ ระนอง
36 ด.ช.ฤทธิ์ชัย วิทยาพิภพสกุล
37 ด.ช.วงศธร แสนเย็น
38 ด.ช.วชิรพันธ์ ฉ่ำพิพัฒน์
39 ด.ช.ศุภเศรษฐ์ งามทรัพย์
40 ด.ช.สกลวรรธน์ เจษฎาอภิบาล
41 ด.ช.สิทธิพงศ์ นวมานกร
42 ด.ช.สิปปวิชญ์ แตงฤทธิ์
43 ด.ช.สุขวิชญ์ ศรีสุข
44 ด.ช.เสกข์ กางกรณ์
45 ด.ช.อติคุณ ทวิพัฒน์
46 ด.ช.อินทัช อินธิแสน
47 ด.ญ.กนกธร ฉิมพงษ์
48 ด.ญ.กัญจน์ธิญา ศิริวิโรจน์
49 ด.ญ.กัญญาวีร์ งามพงษ์พันธ์
50 ด.ญ.กัลยกร ทับเทศ
51 ด.ญ.จิณห์นิภา ศรีวิไลเจริญ
52 ด.ญ.จิระประภา หลวงวงศ์
53 ด.ญ.จิรัชยา ประคำนอก
54 ด.ญ.ชญานิศ รุ่งผดุงเกียรติ
55 ด.ญ.ชนัญธิดา ธนะสารสมบูรณ์
56 ด.ญ.ชัชชญา เม่งห้อง
57 ด.ญ.ชาลิสา ศรีประจันต์
58 ด.ญ.ญดา ไกรสรกิตติกุล
59 ด.ญ.ญาดา โชติกลาง
60 ด.ญ.ณรัฐวัลย์ อนนตะชัย
61 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ศรีชัยภูมิ
62 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์
63 ด.ญ.ณัฐธยานันท์ สิทธิวโรดม
64 ด.ญ.ธนภรณ์ ชื่นใจ
65 ด.ญ.ธนานันท์ หรุ่นสมบูรณ์
66 ด.ญ.ธลัลธรณ์ สุธนาพันธ์
67 ด.ญ.ธัญญารัตน์ ทาธิวัน
68 ด.ญ.ธีรวีร์ ดาราวงศ์
69 ด.ญ.นภสร จั่นจำรัส
70 ด.ญ.นภัสนันท์ อ้นสุวรรณ์
71 ด.ญ.นฤมล ตากิ่มนอก
72 ด.ญ.นวลวรรณ เงินยิ่งสุข
73 ด.ญ.นัจญวา ปรีชาพืช
74 ด.ญ.นัทธวรรณ แก้วกันยา
75 ด.ญ.ปภาวี คงทน
76 ด.ญ.ปรารถนา นนท์ขุนทด
77 ด.ญ.ปรียา ค่ำกลาง
78 ด.ญ.ปุญญิศา สดใส
79 ด.ญ.พิชามญชุ์ สิริจิรเจริญ
80 ด.ญ.พิมพ์มาดา วิวัฒนาการ
81 ด.ญ.พุทธิดา บุราณรมย์
82 ด.ญ.เพลินตา พัชรวิชญ์
83 ด.ญ.ภัทรนันท์ โหมดสกุล
84 ด.ญ.ภัทรวดี กระอาจ
85 ด.ญ.ภัทราพร สิงห์ทอง
86 ด.ญ.มนัสวีร์ คงสวัสดิ์
87 ด.ญ.มารินี เจะนะ
88 ด.ญ.รตนพร รัตนะไมตรี
89 ด.ญ.รัญชิตา อัตตนาถ
90 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ อ่อนบัวขาว
91 ด.ญ.ศรัทธิยา ณ ระนอง
92 ด.ญ.ศิริมณี โชรัมย์
93 ด.ญ.สิราวรรณ กลางสวัสดิ์
94 ด.ญ.สุชานันท์ มานิตเจริญ
95 ด.ญ.สุภาพรรณ รัตนาวะดี
96 ด.ญ.เหมือนจันทร์ พลอยเล็ก
97 ด.ญ.อทิศรา สิทธิกรรม
98 ด.ญ.อรปรียา แก้วมืด
99 ด.ญ.อริศรา นิ่มนวล
100 ด.ญ.อูลยา ซิมาเละ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ =D>

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “Events & Activities”