ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

ติดตามงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบงกช กิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อนี้

Moderator: P'Bly, พี่บี, b_kids

ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7976
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

โพสต์ โดย พี่บี »

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ


*ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วันทำการ
**ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1-3 กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนมาทางอีเมล pb@bongkoch.com เพื่อติดต่อรับรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-8077887#115 หรืออีเมล pb@bongkoch.com
แนบไฟล์
mlpcontest2020_01s.jpg
mlpcontest2020_01s.jpg (1.03 MiB) Viewed 4772 times
mlpcontest2020_02s.jpg
mlpcontest2020_02s.jpg (1.15 MiB) Viewed 4772 times

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7976
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

Re: ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท + กิฟต์เซ็ต MY LITTLE PONY รวมมูลค่า 20,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ญ.วรกานต์ สุภาษา
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ญ.รุ้งรวีภรณ์ ชุ่มพรมราช

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท + กิฟต์เซ็ต MY LITTLE PONY รวมมูลค่า 13,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ช.ชวนากร พุทธวงค์
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ญ.นารา บุญนาค

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท + กิฟต์เซ็ต MY LITTLE PONY รวมมูลค่า 9,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ญ.รัญชนา ยองกำ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ช.ดุษฎี พลเรือง

รางวัลที่ 4 ชุดโรลเลอร์สเกต & กระเป๋า MY LITTLE PONY (กลุ่มอายุละ 4 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ญ.ณัฏฐกัญฐ์ เดือนเพ็ญศรี
ด.ญ.ดาวประกาย สุขสำราญจิตต์
ด.ญ.ธัญญ์พิชชา ศิริวิโรจน์
ด.ญ.อลิสรา บุนนาค

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ช.กฤติธี แอ่นสาว
ด.ช.รัชพล ซาลิม
ด.ญ.ธัญญรัตน์ ธิติวิรัตน์
ด.ญ.ธารธาราธิป ธนะปัทม์

รางวัลที่ 5 ชุดเครื่องนอน 3.5 ฟุต & กิฟต์เซ็ต MY LITTLE PONY (กลุ่มอายุละ 5 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ญ.ณัฏฐนันท์ ทาทอง
ด.ญ.ธารารัตน์ แสนโคตร
ด.ญ.รดา ถิรสัตยวงศ์
ด.ญ.ไหมแก้ว สุริวงศ์
ด.ญ.อักษราภัค ภูผา

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ช.เฉลิมพล แซ่ซิ้ม
ด.ช.ปวิช ศิริพันธ์
ด.ช.ภาคิน เผยศิริ
ด.ช.ศุกฤษฎิ์ สังทรัพย์
ด.ญ.คณพชญ์ มีแย้ม

รางวัลที่ 6 หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ 3D & ผ้าคลุมอาบน้ำ MY LITTLE PONY (กลุ่มอายุละ 9 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ญ.กัลยา พรมท้าว
ด.ญ.จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์
ด.ญ.ชนากานต์ การบรรจง
ด.ญ.เบญญาภา อัศวสุคนธ์
ด.ญ.ปภัสรา ศรีมันตะ
ด.ญ.ปราง คุรุพจน์
ด.ญ.พรปวีณ์ มั่นต่อ
ด.ญ.ศศิมา นิลวานิช
ด.ญ.ศศิวิมล แซ่จิว

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ญ.กัญจน์ธิญา ศิริวิโรจน์
ด.ญ.ชาคริยา พุทธวงค์
ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์
ด.ญ.นิศาชล เบญจคีรี
ด.ญ.ปสุดา ศิริพันธ์
ด.ญ.ปาณระพีร์ แพทย์รัตน์
ด.ญ.พิมพ์ทิพย์ วงศ์มณี
ด.ญ.มณิสรา สุวรรณ
ด.ญ.วิรินทร์ สุขธงไชยกูล

รางวัลที่ 7 ชุดเครื่องเขียน MY LITTLE PONY (กลุ่มอายุละ 24 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ช.กิตติภูมิฐ์ ทาทอง
ด.ช.ธีรภัทร์ พรมริด
ด.ช.ภาณุทัศน์ ศรีมันตะ
ด.ช.สาธวี ศรีอ่อน
ด.ญ.กรณ์ญาฎา สุทิวงค์
ด.ญ.ขวัญชนก ใจหล้า
ด.ญ.ณัฏฐ์พัชร์ เดือนเพ็ญศรี
ด.ญ.ณิชาพัชร์ ชัยงาม
ด.ญ.ธีรารัตน์ ยุวงพงษ์รัตน์
ด.ญ.บัณฑิตา นนทมาลย์
ด.ญ.ปฐมาวดี เนื่องปถม
ด.ญ.ปารีณา เพื่อไทย
ด.ญ.พนิตพิชา สุขสำราญ
ด.ญ.พรสินี อุณหสูตร
ด.ญ.พิทยาภรณ์ สุวรรณวัฒนากุล
ด.ญ.พิมพ์มาดา วิถี
ด.ญ.พีรภัทรา รักษาพุทธ
ด.ญ.เพียรมี งามวงศ์
ด.ญ.สมิตญา สมบุญโต
ด.ญ.สสิการ หอมชื่น
ด.ญ.หงษ์หยก พยัคฆชาติ
ด.ญ.อะติยา เภาพิราด
ด.ญ.อัยมุณี อาจหาญ
ด.ญ.แอลเรียล บรรลือ

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ช.ณัฐนันท์ ชมผล
ด.ช.พิชญะ ศรีประพันธ์
ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
ด.ญ.ชลณิชา คล่องดี
ด.ญ.ชุติมา เนื่องปถม
ด.ญ.ฐานิตา แซ่โค้ว์
ด.ญ.ณภัทรภร กลิ่นสุวรรณ
ด.ญ.ณัฏฐ์ชยธร ตรึงธวัชชัย
ด.ญ.ณัฐวรา เสนวิรัช
ด.ญ.บรรณสรณ์ บริบูรณ์
ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง
ด.ญ.ปารวีร์ รักษาพุทธ
ด.ญ.พิชชาภา ทั่งศรี
ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี
ด.ญ.ภัทรภร พ่วงแม่กลอง
ด.ญ.รดา อินทรเนตร
ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์
ด.ญ.โศภิษฐา สุวรรณลิขิต
ด.ญ.หิรัญญิการ์ หมั่นคติธรรม
ด.ญ.อชิรญา อัตถศาสตร์
ด.ญ.อรชพร จงสุข
ด.ญ.อรวราภา พรหมเสน
ด.ญ.อัญมณี รอดมา
ด.ญ.เฮเลน่า กวินธิดา กอร์ดอน

รางวัลที่ 8 MY LITTLE PONY MANE PONY AST (คละแบบ) 1 ตัว (กลุ่มอายุละ 7 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ช.ปวิชญา คล่องดี
ด.ญ.กิตติกานต์ กิจเกียรติ
ด.ญ.ญารินดา มิ่งขวัญ
ด.ญ.ณภัทรภร พาณิชย์
ด.ญ.ภารดา สร้อยสะวะ
ด.ญ.รวิสรา ทัดเทียม
ด.ญ.อัยริลณ์ กิตติวัฒนากูล

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ช.ทวีวัฒน์ แสนดี
ด.ช.ธีรภัทร หนองเหล็ก
ด.ญ.กันติชา ทั่งศรี
ด.ญ.พิมพ์ญาดา รักชาติ
ด.ญ.ภัทรวดี กระอาจ
ด.ญ.ภูริชา วิชัยศรี
ด.ญ.อรชัญญา รอดมา

รางวัลขอบคุณที่ร่วมสนุก กิฟต์เซ็ต FABER-CASTELL & หนังสือ MY LITTLE PONY (กลุ่มอายุละ 60 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
ด.ช.จักรพงษ์ สุวรรณลิขิต
ด.ช.ณัฐพนธ์ คำรามพล
ด.ช.ธนวรรธน์ สุวรรณคง
ด.ช.ธนากร กินรีวงค์
ด.ช.วราวัฒน์ จิรนนท์
ด.ญ.กชพร เนตร์มณี
ด.ญ.กชพร สำเร็จเฟื่องฟู
ด.ญ.กันยกร เหมือนพันธ์
ด.ญ.กานต์พิชชา นนทมาลย์
ด.ญ.กานต์มณี ยุ้ยจำเริญทรัพย์
ด.ญ.กุลนิษฐ์ จันทะชำนิ
ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ
ด.ญ.จรรยวรรธน์ วงษ์โพธิ์
ด.ญ.จิราพัชร มะสันเทียะ
ด.ญ.จุฑามาศ งามวงศ์
ด.ญ.ชญาภา อุ่นเจริญพรพัฒน์
ด.ญ.ชนกพิมพ์ อังศุธรวิไล
ด.ญ.ชนัดดา ล้วนสุวรรณ์
ด.ญ.ชนิกานต์ เจริญพรพัฒน์
ด.ญ.ชลิดา ขันกสิกรรม
ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร
ด.ญ.ณัชชกมล โพธิ์ทอง
ด.ญ.ณัฐณิชา รุ่งเรือง
ด.ญ.ณิชานันท์ สมานมงคล
ด.ญ.ทิพย์พิกุลทอง เตปิน
ด.ญ.นภสร สินประจักษ์ผล
ด.ญ.นัฐลดา อุปถัม
ด.ญ.นันทภัค สมทราย
ด.ญ.ประภัสสร บุดดา
ด.ญ.ปลาทอง สุจิพง
ด.ญ.ปวริศา อาสนะ
ด.ญ.ปวีญา ขันพันธ์
ด.ญ.ปวีณ์สุดา จันทนฤกษ์
ด.ญ.ปาลิตา อู่ทอง
ด.ญ.ปิ่นสุดา ณ พัทลุง
ด.ญ.พรนัชชา สินประจักษ์ผล
ด.ญ.พรรวษา อู่พันธ์ศรี
ด.ญ.พริมพริตา เสวี
ด.ญ.พลอยไพลิน ย่อจันทร์
ด.ญ.พาขวัญ นิยมทรัพย์
ด.ญ.พิชญธิดา โสภา
ด.ญ.มนัสนันท์ บุญสิทธิ์
ด.ญ.มุกสิรินทร์ ประพัฒน์พรกุล
ด.ญ.รณศญา ทวีชนม์
ด.ญ.รมณ กิตติคุณกร
ด.ญ.รมิดา พงษ์สูงเนิน
ด.ญ.รมิตา น้อยหมื่นไวย
ด.ญ.รินรชา ดิฐกุล
ด.ญ.วรรรดา อุตะมะ
ด.ญ.วริศรา พิมพ์จันทร์
ด.ญ.วิมพ์วิภา สุขเย็น
ด.ญ.วีณา เตาสัน
ด.ญ.ศุภลักษณ์ ตันติคณิต
ด.ญ.สวรินทร์ แสนดี
ด.ญ.อภัสนันท์ เมฆสุต
ด.ญ.อรณิชชา กุกสันเทียะ
ด.ญ.อริสรา ประเสริฐวัฒนะ
ด.ญ.อลิสา เฟื่อสวัสดิ์
ด.ญ.อัญชสา ประสบโชคชัยกุล
ด.ญ.ฮัสนีน รักษ์ศาสนา

กลุ่มอายุ 8-12 ปี
ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์
ด.ช.จักรพรรดิ์ ภูผา
ด.ช.ชัยบูรณ์ จิระประเสริฐ
ด.ช.ชาลี วรพิทยาฤกษ์
ด.ช.ไชวัฒณ์ อัศวสุคนธ์
ด.ช.ณัชพล ทั่งศรี
ด.ช.ณัฐพงษ์ ยิ้มจัตุรัส
ด.ช.ธนดล จันทะยุทธ
ด.ช.ปฐวี เอมรัตน์
ด.ช.พานุพงศ์ ช้างแก้ว
ด.ช.ศุภกฤต สุวรรณคง
ด.ช.ศุภวิชญ์ ไชยฮ้อย
ด.ญ. ณ ตวัน พิมพ์จันทร์
ด.ญ.กลรัตน์ ธนโรจน์ภิญโญ
ด.ญ.กัญญานัท งามจรัสธรรม
ด.ญ.กัญญาภรณ์ วรรณวาส
ด.ญ.ไข่มุก ชายทุ่ง
ด.ญ.จีรารัตน์ หวังกกกลาง
ด.ญ.ชนัญชิดา ใจมี
ด.ญ.ซันนูรัยนี เจ๊ะโส๊ะ
ด.ญ.ฌาริษา วัฒโล
ด.ญ.เฌณิศา จำปาวัตร์
ด.ญ.ณรัฐวัลย์ อนนตะชัย
ด.ญ.ณัฏฐณิชา หนูทอง
ด.ญ.ณัฐฐา คำภารักษ์
ด.ญ.ณัฐมน รีรักษ์
ด.ญ.ดวงหฤทัย ชาสัง
ด.ญ.ธัญญภัสร์ พรหมอนุมัติ
ด.ญ.ธันยพัฒน์ เลิศวรสิริกุล
ด.ญ.นันท์นภัส อนันตพิพัฒน์
ด.ญ.นัสรีน อาจหาญ
ด.ญ.นารีรัตน์ แซ่ซิ้ม
ด.ญ.นิศารัตน์ แซ่เอียบ
ด.ญ.บทเพลง ศุภกิจ
ด.ญ.ปัญจรัตน์ นนทมาลย์
ด.ญ.ปิติชานันท์ รุญรักษา
ด.ญ.ปุญญวีร์ ดำปาน
ด.ญ.ปุญญิศา เอี่ยมสร้อย
ด.ญ.พรชนิตว์ โชติช่วง
ด.ญ.พิชญ์สิณี ลิ้มวิภาวีอนันต์
ด.ญ.พิชญาภา โพธิ์ทอง
ด.ญ.พิชามณญ์ มั่นต้อ
ด.ญ.พิมพ์ชนก อังศุธรวิไล
ด.ญ.วชิรญาณ์ เทือกไชยคำ
ด.ญ.วรัชยา หัวใจฉ่ำ
ด.ญ.วรินดา ส่างหม่อง
ด.ญ.วรินทร โกมลศรี
ด.ญ.วิกัญญา อานุษเกต
ด.ญ.ศศิณิศ สุวรรณสุขกุล
ด.ญ.สรวงสุดา สวัสดิมงคล
ด.ญ.สุชภาดา คำรามพล
ด.ญ.สุชาดา แสงทั่ง
ด.ญ.สุรัมภา อภิชาติ
ด.ญ.อชิรญาณ์ จันทร์ศรี
ด.ญ.อนัตตา สว่างวัฒน์
ด.ญ.อภินันทนี รุ่งสุริยากรณ์
ด.ญ.อริสา รอบรู้
ด.ญ.อัฐชัน โมรัฐเสถียร
ด.ญ.อัยลดา สุระดะนัย
ด.ญ.อิฐิญา อู๋ไพจิตร

*ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วันทำการ

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “Events & Activities”