ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2019

ติดตามงานจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากบงกช กิจกรรมและอีเวนท์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ผ่านหัวข้อนี้

Moderator: P'Bly, พี่บี, b_kids

ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7965
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2019

โพสต์ โดย พี่บี »

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2019

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านค่ะ


*ผู้โชคดีทุกท่านจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วันทำการ
แนบไฟล์
mlpcontest01.jpg
mlpcontest01.jpg (614.84 KiB) Viewed 6464 times
mlpcontest02.jpg
mlpcontest02.jpg (526.81 KiB) Viewed 6464 times
mlpcontest03.jpg
mlpcontest03.jpg (537.04 KiB) Viewed 6464 times

ภาพประจำตัวสมาชิก
พี่บี
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
โพสต์: 7965
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 04 พ.ค. 2006 3:10 am
ติดต่อ:

ประกาศผลโครงการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2019

โพสต์ โดย พี่บี »

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท + กิฟต์เซ็ตMY LITTLE PONY รวมมูลค่า 24,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ พิศรูป
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.กุศลิน ประเสริฐสังข์

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 4,000 บาท + กิฟต์เซ็ตMY LITTLE PONY รวมมูลค่า 14,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ธนดล จันทะยุทธ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.นารา บุญนาค

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท + กิฟต์เซ็ตMY LITTLE PONY รวมมูลค่า 9,000 บาท (กลุ่มอายุละ 1 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ลภลักษณ์ สมจิตร
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ภัทรายุทธ ภาคุณ

รางวัลที่ 4 ตุ๊กตา MY LITTLE PONY 1 ตัว (คละแบบ) รวมมูลค่า 12,500 บาท (กลุ่มอายุละ 7 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.กฤษฦานันท์ หงส์สุขพันธุ์
2 ด.ญ.ณัฏฐ์พัชร์ เดือนเพ็ญศรี
3 ด.ญ.ดวงพร ตัณโชติ
4 ด.ญ.ใบหม่อน อร่ามแสงจันทร์
5 ด.ญ.แพรพิไล ชัยสุขนิพัทธ์
6 ด.ญ.วันวิวาห์ เอี่ยมประเสริฐ
7 ด.ญ.เอสิญา สังพาลี
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.กันตพัฒน์ ดำสงค์
2 ด.ญ.กัญญาพัชร อ่อนนิ่ม
3 ด.ญ.จิณห์นิภา พันชาตรี
4 ด.ญ.ธัญญานันทน์ อาจหาญ
5 ด.ญ.นารีรัตน์ แซ่ซิ้ม
6 ด.ญ.ศุภิสรา อุ่นยัง
7 ด.ญ.สุชาสินี วารเลิศ

รางวัลที่ 5 ชุดเดรส MY LITTLE PONY (คละแบบ) รวมมูลค่า 21,000 บาท (กลุ่มอายุละ 10 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.ชนากานต์ การบรรจง
2 ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร
3 ด.ญ.ปฐมาวดี เนื่องปถม
4 ด.ญ.ปัญยพัชร์ โสภณรัตนโภคิณ
5 ด.ญ.รติพัฒน์ จารึกเสรีสกุล
6 ด.ญ.ลัลล์ลลิล วงศ์ธุวานนท์
7 ด.ญ.ลิปิการ์ แสงศรีจันทร์
8 ด.ญ.ศุภิสรา สังข์สาคร
9 ด.ญ.อริสรา แสนใจบาล
10 ด.ญ.อริสา รอบรู้
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ประกาศิต พิศรูป
2 ด.ญ.กัญญนันทน์ จิระธนประเสริฐ
3 ด.ญ.ชุติรดา ตันคณารัตน์
4 ด.ญ.ญาณัฏฐ์ วัฒนากร
5 ด.ญ.ปภาวริณ นาครินทร์
6 ด.ญ.ปริฉัตร ใจตรง
7 ด.ญ.รัชนก จันทะโคตร
8 ด.ญ.รุ้งรวีภรณ์ ชุ่มพรมราช
9 ด.ญ.ศรัณย์รัชต์ สุขป้อง
10 ด.ญ.อธิชา ทองดอนคำ

รางวัลที่ 6 เสื้อแจ็คเก็ต MY LITTLE PONY รวมมูลค่า 10,000 บาท (กลุ่มอายุละ 6 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.ภูผา ศุภารักษ์สืบวงศ์
2 ด.ญ.จิรัชญา ดิษพงศ์
3 ด.ญ.ณิชาภัทร เพชราวุฒิโชติ
4 ด.ญ.ธีรตา อภิวงศ์ตระกูล
5 ด.ญ.วรัชยา หัวใจฉ่ำ
6 ด.ญ.สุวพิชญ์ ท้วมบำรุง
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.อดิศร บุญพิชัย
2 ด.ญ. กรณ์ณัฐษา รุ่งสนธยานนท์
3 ด.ญ.ณรณัฏฐ์ อนันทนาธารณ์
4 ด.ญ.ปารวีร์ รักษาพุทธ
5 ด.ญ.มณิสรา สุวรรณ
6 ด.ญ.ศิระภัสสร ชมผล

รางวัลที่ 7 แผ่นรองเล่นเสริมทักษะ MY LITTLE PONY รวมมูลค่า 10,000 บาท (กลุ่มอายุละ 5 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.จักรพงษ์ สุวรรณลิขิต
2 ด.ช.ณัฐดนัย ประเสริฐสังข์
3 ด.ช.ณัฐนันท์ ชมผล
4 ด.ช.ธีรภัทร หนองเหล็ก
5 ด.ญ.วิรัลพัชร ปัณฑทรัพย์กุล
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.พานุพงศ์ ช้างแก้ว
2 ด.ญ.กฤติกา แซ่ซิ้ม
3 ด.ญ.จารวี เฉิดฉาย
4 ด.ญ.ภัทร์ธณิตา ตู้จินดา
5 ด.ญ.อัญมณี รอดมา

รางวัลที่ 8 ชุดป้องกันการบาดเจ็บ & หมวกนิรภัย MY LITTLE PONY รวมมูลค่า 7,200 บาท (กลุ่มอายุละ 5 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.นันท์นภัส อนันตพิพัฒน์
2 ด.ญ.ปวิตรา กู้เกียรติวาณิช
3 ด.ญ.พรปวีณ์ มั่นต่อ
4 ด.ญ.พริมา อาภาภิรม
5 ด.ญ.ศุภกานต์ รอยกุลเจริญ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.ชินคึน ลี
2 ด.ช.รตน ชาวนาไร่
3 ด.ญ.ณพัชญา พินิจมนตรี
4 ด.ญ.เติมตะวัน คำวัน
5 ด.ญ.พิชญ์ณัชชา ประทุมานนท์

รางวัลที่ 9 กระเป๋า MY LITTLE PONY รวมมูลค่า 10,000 บาท (กลุ่มอายุละ 7 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ญ.นวพร วีระผล
2 ด.ญ.เบญจพร ชาญโลหะภารกิจ
3 ด.ญ.ปิ่นสุดา ณ พัทลุง
4 ด.ญ.พอเพียง วรวุฒิ
5 ด.ญ.โศภิษฐา สุวรรณลิขิต
6 ด.ญ.อัญชลี อู๋ไพจิตร
7 ด.ญ.อูลยา ซิมะเละ
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ญ.ชุติมา เนื่องปถม
2 ด.ญ.ปภัสรา โมกแก้ว
3 ด.ญ.รภิญา ไม้สุวรรณกุล
4 ด.ญ.วราภา วิเศษสา
5 ด.ญ.วีริสา ปิยะบงการ
6 ด.ญ.สุภาพรรณ รัตนะวดี
7 ด.ญ.อรจิรา กองแก้ว

รางวัลขอบคุณที่ร่วมสนุก ชุดหนังสือบงกชคิดส์และชุดมาสเตอร์อาร์ต รวมมูลค่า 38,500 บาท (กลุ่มอายุละ 50 รางวัล)
กลุ่มอายุ 4-7 ปี
1 ด.ช.คณาธิป เกตุสยาย
2 ด.ช.ภาณุทัศน์ ศรีมันตะ
3 ด.ช.ลุตฟี ซิมะเละ
4 ด.ญ.กนกพร เกิดมั่น
5 ด.ญ.กฤตภรณ์ พยัคฆชาติ
6 ด.ญ.กันต์กมล ราชเนตร
7 ด.ญ.ขรพรรษ ไหวพริบ
8 ด.ญ.จันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์
9 ด.ญ.เจอร์นีย์ มิเชล ฟันเดอร์กอย
10 ด.ญ.ชนันท์ณรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
11 ด.ญ.ญาณัณญา วิปุละ
12 ด.ญ.ฑิมาพร ศักดิ์สุรรักษ์
13 ด.ญ.ณัฐณิชา อนุวรรณ
14 ด.ญ.ณัฐนันท์ ไชยนรา
15 ด.ญ.ณัฐสินี ศรีณัฐวัฒน์
16 ด.ญ.ตีรชญา หาญสวัสดิ์
17 ด.ญ.ทัศนภัทร ผะเดียงฉันท์
18 ด.ญ.ทิพย์กัญญา นิ่มทอง
19 ด.ญ.ธัญญ์พิชชา ศิริวิโรจน์
20 ด.ญ.ธันยพัฒน์ เลิศวรสิริกุล
21 ด.ญ.ธิดาวัลย์ นุดประเสริฐ
22 ด.ญ.นันท์นภัส สืบสกุลพูลผล
23 ด.ญ.เนรันจ์ชรา วงศ์นิวัติขจร
24 ด.ญ.ปทิตตา ปัญญาปุญญรัตน์
25 ด.ญ.ปภัสรา ศรีมันตะ
26 ด.ญ.ปริยากร ศรีหมากสุข
27 ด.ญ.ปรียนิตย์ โศภิษฐ์ประภา
28 ด.ญ.ปวีณ์สุดา จันทนฤกษ์
29 ด.ญ.ปัญณรัตน์ บุญธรรมเจริญ
30 ด.ญ.เปรมระพี ฉัตรเจริญพิมล
31 ด.ญ.พชรพร สุขปลื้ม
32 ด.ญ.พนิตพิชา สุขสำราญ
33 ด.ญ.พรฟ้า บูรณสิน
34 ด.ญ.พิชญ์สินี ขำชนะ
35 ด.ญ.พิชญ์สินี อินทรกำเนิด
36 ด.ญ.พิชามญชุ์ เอบาตา
37 ด.ญ.พีรภัทรา รักษาพุทธ
38 ด.ญ.ฟินิกซ์ โตบันลือภพ
39 ด.ญ.ภันต์ชญานิศ กิจรุ่งไพบูลย์
40 ด.ญ.ภูริชญา รุ่งเรือง
41 ด.ญ.ยูริ แซ่จิว
42 ด.ญ.รดา อินทรเนตร
43 ด.ญ.วิชญาพร จำลองนาค
44 ด.ญ.วิภาดา วุฒิ
45 ด.ญ.วิรินทร์ สุขธงไชยกูล
46 ด.ญ.สิริกร ศิริวาลย์
47 ด.ญ.แสงเช้า นวลแพง
48 ด.ญ.อภิชญา สุดนาวา
49 ด.ญ.อภินันทนี รุ่งสุริยากรณ์
50 ด.ญ.ไอริน สามสาย
กลุ่มอายุ 8-12 ปี
1 ด.ช.กิตติ์ณัฐ จิรปรียารักษ์
2 ด.ช.เกษม แสนใจบาล
3 ด.ช.ชนะวุฒ พัฒน์กิจ
4 ด.ช.ปุญญณัฐ นุ่มนวล
5 ด.ช.สุขธัช กลิ่นสุวรรณ
6 ด.ช.อนุชัย ดีหมั่น
7 ด.ญ.กมลวรรณ ศรีเจริญ
8 ด.ญ.กัญจน์ธิญา ศิริวิโรจน์
9 ด.ญ.ชญานิตฐ์ พิมกิ
10 ด.ญ.ชนัญชิดา ใจมี
11 ด.ญ.ชลณิชา คล่องดี
12 ด.ญ.ชุดาภา บุรีสันติภาพ
13 ด.ญ.ญาณัจฉมณช์ เศรษฐศิริบุญญา
14 ด.ญ.ญาณิน ทิวงค์วรกุล
15 ด.ญ.ณ ภัทร โอษฐยิ้มพราย
16 ด.ญ.ณรัตน์นันท์ นิมิตรพรสุโข
17 ด.ญ.ณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์
18 ด.ญ.ณัฐรดา หร่ายเจริญ
19 ด.ญ.ณัฐวรา เสนวิรัช
20 ด.ญ.ณัฐสลิล เจริญโลก
21 ด.ญ.ณิศวรา ภูกองชนะ
22 ด.ญ.ดลพร นิยม
23 ด.ญ.ธนพร ศุภารักษ์สืบวงศ์
24 ด.ญ.ธนันณัฏฐ์ เพิ่มพูลผล
25 ด.ญ.ธิติมา ไชยนุต
26 ด.ญ.ธีริศรา เนียมครู
27 ด.ญ.ประภามาศ ณ พัทลุง
28 ด.ญ.ปัทมพร ฮวบนวม
29 ด.ญ.ปิติชานันท์ รุญรักษา
30 ด.ญ.ปิ่นมณี จันทร์ดี
31 ด.ญ.ปุญญวีร์ ดำปาน
32 ด.ญ.ปุญญิศา เอี่ยมสร้อย
33 ด.ญ.พัชรธิดา ทรงไพบูลย์
34 ด.ญ.พิมพิชญา บุญดี
35 ด.ญ.เพ็ญกวิน สุกาวิน
36 ด.ญ.ภัทรพร บัญญัติ
37 ด.ญ.ภัทรภร พ่วงแม่กลอง
38 ด.ญ.ภูษิตา ปทุมสูติ
39 ด.ญ.รภัสชนก สดีวงศ์
40 ด.ญ.รัตนพร สวนมะลิ
41 ด.ญ.วชิรญา หมั่นคติธรรม
42 ด.ญ.วรรณณิศา สงวนศิลป์
43 ด.ญ.ศิพิมพ์ ฐิติลักษณ์
44 ด.ญ.สนันตนา เฟื่องอักษร
45 ด.ญ.สมิตานัน สมบุญโต
46 ด.ญ.สรวงสุดา สวัสดิมงคล
47 ด.ญ.อมรรัตน์ ศรีหล้า
48 ด.ญ.อรนลิน นาตา
49 ด.ญ.อัญรินทร์ ขันทอง
50 ด.ญ.อิสรีย์ ไพบูลย์บุษราคัม

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “Events & Activities”