บอร์ด บงกช คอมมิวนิตี้ - นโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว www.bongkoch.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 1. การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

  ทางเว็บไซต์ จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์, เครื่องมือการส่งข้อความแบบเร่งด่วน และโทรศัพท์เท่านั้น โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้า หรือเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า "ติดต่อบริษัท" ,ทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับไม่เกิน 1-3 วันทำการเป็นอย่างช้า
 2. การเข้าเยี่ยมชมเว็บ

  ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการค้นหาสินค้า และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์เว้นแต่มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัทฯ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ support@bongkoch.com หรือคลิกหัวข้อ "ต้องการตอบรับ/ยกเลิก วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บงกช แฟนคลับ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด"
 3. การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  www.bongkoch.comจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯ ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน
 5. กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

  www.bongkoch.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัดในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษา"การเข้ารหัสข้อมูล"